Nieuws

Iets voor jou? Wij Staan Op! zoekt ambassadeurs

2 juni 2017, Supportbeurs

Het is mei 2017. De zomer staat voor de deur. Voor Wij Staan Op! hét moment om onze volgers mee te nemen in waar we nu staan en wat de ambities van Wij Staan Op! zijn. Ruim twee jaar geleden is Wij Staan Op! opgericht door een groep van tien jong volwassenen met een levenslange en levensbrede handicap. Het doel dat voorop stond was de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Onze insteek was en is om constructief met partijen de dialoog aan te gaan en daarbij gebruik te maken van onze ervaringsdeskundigheid. Mede door de inzet van Wij Staan Op! is dit doel op 14 juli 2016 behaald met het in werking treden van het verdrag in Nederland. Dat was een mooie mijlpaal!

Met de ratificatie is Nederland er nog niet. De echte slag naar een toegankelijk Nederland op alle terreinen komt pas met de uitvoering van implementatie. Het werk is voor Wij Staan Op! dan ook nog niet gedaan en begint eigenlijk nu pas echt.  Wij Staan Op! is nu een stichting geworden en met deze mooie mijlpaal wordt het tijd om jullie mee te nemen in de doelen die Wij Staan Op! heeft voor 2017! Onze inzet is om met realistische doelen steeds een stapje verder te komen. Wie klein begint, komt immers dikwijls het verst.

In de implementatiefase is het van groot belang dat Wij Staan Op! betrokken gaat worden bij alle processen waar wij belang bij hebben. Dat is een van de grootste doelen. Alleen op die manier is het namelijk mogelijk om de implementatie in goede banen te leiden. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de politieke agenda en de actualiteit goed in gaten worden gehouden. Alleen dan is eventuele bijsturing tijdig mogelijk. Het goed inzetten van ons groeiende netwerk draagt bij aan het behalen van dit doel. De middelen die Wij Staan Op! hiertoe inzet, zijn het voeren van gesprekken, het actief bijhouden van social media en het schrijven van constructieve brieven naar partijen.

Een ander doel is om meer te gaan doen met de ambassadeurs van Wij Staan Op! en om deze groep meer uit te breiden. Op dit moment werken we al samen met een aantal ambassadeurs, die we in staat willen stellen om onze boodschap verder te verkondigen binnen Nederland, bijvoorbeeld door het geven van een presentatie of workshop. Zo zorgen we ervoor dat we met z’n allen een verandering in het denken, doen en handelen in Nederland teweegbrengen.

Naast het inzetten van onze ambassadeurs voor het verkondigen van onze boodschap gaan we daar natuurlijk ook zelf als kernteam mee door. In dit kader wil Wij Staan Op! gaan fungeren als een soort lobbyorganisatie die hierin samenwerkt met andere partijen die op dit terrein  actief willen zijn.

Wil jij ook ambassadeur worden?

Natuurlijk hopen we dat iedereen onze plannen steunt en ons blijft volgen in de toekomst. Zo werken we samen naar een toegankelijk Nederland. Als je je aan wilt melden als ambassadeur, kan dit via deze link.

Ook interessant