Nieuws

Invalidenvoertuig populair onder ‘oneigenlijke-gebruikers’

4 juni 2017, Supportbeurs

Nederland is fietsland, op sommige drukke verkeerspunten in grote steden zijn de fietspaden letterlijk overvol en is het soms filerijden. En het wordt alleen maar nog drukker… Naast fietsers en brommerrijders maken steeds meer bestuurders van Light Electric Vehicles (LEV) en kleine invalidenvoertuigen gebruik van het fietspad.

Deze kleine elektrische of gemotoriseerde voertuigen winnen vooral ook aan populariteit onder niet-invaliden, in Amsterdam worden er in ieder geval steeds meer gesignaleerd. Meestal heb je er geen rijbewijs voor nodig en mag je vanaf je zestiende achter het stuur kruipen en hup de rijbaan, de stoep of het fietspad op. Je kunt je er snel in verplaatsen en zit ook nog eens droog, in tegenstelling tot de al jarenlange populaire scooter. Maar wellicht het allergrootste voordeel: het autootje mag je overal op de stoep parkeren zolang je de voetgangers maar niet hindert.

De Canta is een voertuigje met een benzinemotor. Alleen al in Amsterdam rijden er zo’n zeshonderd van dit type. Frank Vermin, eigenaar van Waaijenberg mobiliteit en leverancier van de Canta, zegt dat het klopt dat veel bestuurders geen handicap hebben.

“De meeste Canta’s zijn verstrekt door de gemeente Amsterdam en die geven ze echt niet weg als daar geen indicatie voor is”, aldus Vermin. Hij leverst zelf uitsluitend aan particulieren met een handicap. Maar: “Op Marktplaats worden de karretjes ook aangeboden en wij hebben er dan natuurlijk geen zicht op door wie ze worden gekocht.”
Volgens zijn schatting zijn van de zeshonderd er ongeveer vijftig oneigenlijke gebruikers. “Vervelend dat door zo’n relatief kleine groep nu de indruk ontstaat dat de meeste Canta’s bestuurd worden door gezonde mensen die er alleen een hebben aangeschaft om van hun parkeerprobleem af te komen”, zegt Vermin. Hij geeft aan het wrang te vinden als daardoor de gebruikers die hem echt nodig hebben misschien benadeeld worden, doordat er allerlei extra regels komen voor het rijden in zo’n voertuig.

Extra regels invalidenvoertuigen op komst?

Volgens Marcus van Tol van de ANWB valt het met de verslechtering van de verkeersveiligheid wel mee. “Deze wagentjes rijden meestal niet zo hard. Maar de grootte maakt wel dat ze moeilijk uit de voeten kunnen op het fietspad.”

“Voor dit soort voertuigen zijn fietspaden in steden aan de smalle kant”, zegt hij. De ANWB vindt dat hier bij het ontwerpen van de infrastructuur meer rekening mee moet worden gehouden. “De fietspaden zouden breder moeten worden en langzaam verkeer zou meer prioriteit moeten krijgen in steden.”

Martijn van Es van de Fietsersbond is het hier mee eens. “Die invalidenvoertuigen zijn aan de grote kant voor een fietspad maar je kunt ze niet altijd de rijbaan op sturen omdat ze meestal niet harder rijden dan 30.” Hij pleit ervoor om de snelheid in de bebouwde kom daarom terug te brengen naar 30 kilometer per uur. “Dan is het fietspad weer gewoon voor de fietser.”

Wat vind jij er van dat steeds meer niet-gehandicapten gebruik maken van voertuigen die in eerste instantie bedoeld zijn voor invaliden?

Bron: NOS
Bron afbeelding: Lisa-Lisa

Ook interessant