Nieuws

Invoering nieuwe PGB-systeem laat op zich wachten

6 augustus 2017, Supportbeurs

De invoering van het nieuwe PGB-systeem wordt uitgesteld. Lange tijd werd als streefdatum begin januari 2018 aangehouden, nu is bekend dat dit niet haalbaar is. De PGB betalingen blijven voorlopig nog via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lopen en voor gemeenten ‘blijft alles nog bij het oude’. 

Trekkingsrecht leidde tot chaos

Sinds begin januari 2015 krijgen zorgvragers hun persoonsgebonden budget (PGB) niet meer direct op hun eigen bankrekening gestort, maar is de SVB verantwoordelijk voor de betalingen (het zogenaamde ‘trekkingsrecht’). De SVB ontvangt en beheert het budget en betaalt in opdracht van de zorgvragers de rekeningen aan zorgverleners uit. Deze wijziging had grote onrust en chaos tot gevolg. Het regende klachten en demissionair staatssecretaris Van Rijn werd meermaals op het matje geroepen door de Tweede Kamer.  

Bij de bouw van het nieuwe systeem zijn onder meer het ministerie van VWS, de SVB, zorgkantoren en gemeenten betrokken. De SVB ontwikkelt het nieuwe financiële portaal en zorgverzekeraar DWS ontwikkelt het nieuwe portaal voor budgethouders. Om bij de invoering opnieuw grote chaos te voorkomen, zal deze zorgvuldig en stapsgewijs plaatvinden.  Doel is wel om in de loop van volgend jaar het systeem alsnog ‘live’ te laten gaan.

Gebruiksvriendelijk portaal nieuwe PGB-systeem

Onderdeel van het nieuwe PGB-systeem is een gebruiksvriendelijk online portaal voor de budgethouders, dat hen ondersteunt bij het uitvoeren van eigen regie over hun zorgbudget. In het nieuwe systeem vinden automatische en gedigitaliseerde controles plaats en wordt alles zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Verwachting is dat de administratieve rompslomp vermindert en dat het nieuwe systeem ook minder fraudegevoelig is. 

Directeur Aline Molenaar van Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders, zegt teleurgesteld te zijn over de uitstel van introductie van het nieuwe systeem. ‘We hoopten natuurlijk dat 1 januari alles volgens plan zou draaien. Ik hoop nu dat in ieder geval het cliëntenportaal wél gewoon in januari live kan gaan. Dan kan de achterkant desnoods nog draaien via het oude systeem van de SVB maar is de voorkant nieuw. Zo kunnen budgethouders ten minste volgend jaar wél gebruikmaken van het nieuwe portaal, dat veel gebruiksvriendelijker is.  

Ook interessant