Nieuws

Kabinet stemt in met plan van aanpak VN-verdrag rechten van personen met een handicap

11 juni 2015, Supportbeurs

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met het plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het plan wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Op die manier kan de Kamer het plan betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen die nodig zijn om het Verdrag te ratificeren.

Het plan is tot stand gekomen in overleg met veldpartijen, zoals de Alliantie implementatie VN-verdrag Handicap, VNG, VNO-NCW en MKB Nederland. Deze partijen hebben aangegeven graag een rol te spelen in de implementatie.

De ambitie van het Verdrag is dat iedereen, mensen met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie van het verdrag is opgenomen in het regeerakkoord.

Bron: Rijksoverheid.

Ook interessant