Nieuws

Keurmerk e-health: kansen benutten en risico’s beperken

7 mei 2015, Supportbeurs

Onlangs bracht de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) een advies uit dat pleit voor een keurmerk voor e-health-toepassingen. Het keurmerk moet ervoor zorgen dat de consument kan bepalen of een toepassing aan de criteria voldoet. E-health, zo geeft de RVZ namelijk aan, biedt mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Van fit blijven tot zelf behandelen

In april bood Pauline Meurs als voorzitter van de RVZ een advies aan VWS-minister Schippers aan. Het advies betreft de opkomst van e-health voor consumenten en onderzoekt wat deze nieuwe technologie voor de zorg kan betekenen.

Met de term e-health wordt gedoeld op de manier waarop mensen hun gezondheid bewaken en bevorderen – zonder tussenkomst van zorgverleners, maar door gebruik van zogeheten e-health toepassingen.

E-health wordt op verschillenden vlakken aangewend. Zo zijn er toepassingen die consumenten helpen in conditie te blijven of die de gebruiker in staat stellen zijn ziekteconditie te controleren of zichzelf te behandelen. Andere toepassingen hebben een preventief effect op ziekte.
In de praktijk valt hierbij te denken aan zaken als wearables, allerlei apps voor de smartphone, online gezondheidsdossiers, ‘slimme’ contactlenzen etc.

Mogelijkheden en risico’s

Er is al veel mogelijk met e-health, in de toekomst zullen de mogelijkheden alleen maar toenemen. Het RVZ-advies maakt echter duidelijk dat het niet alleen belangrijk is om de mogelijkheden van e-health te benutten. De komst van nieuwe technologieën brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Het is belangrijk die in kaart te brengen en waar nodig af te dekken. E-health kan beslist van grote waarde voor onze samenleving zijn, maar we moeten dan wel zorg dragen voor een veilig gebruik ervan.

Schippers: “E-health is geen speeltje”

E-health is steeds belangrijker in de reguliere zorg en zal die zorg op sommige fronten zelfs over gaan nemen. Dit betekent dat zorgverleners meer aandacht en energie kunnen steken in de gezamenlijke aanpak van ingewikkelde(r) zorgsituaties. Waar mogelijk zal de consument steeds vaker de eigen gezondheidszorg regisseren, zonder dat daarbij de aanwezigheid van een zorgverlener vereist is.

In een interview over het RVZ-advies zegt minister Schippers dat “e-health geen speeltje is en niet alleen maar een leuk appje op je telefoon”. Schippers ziet de grotere onafhankelijkheid voor patiënten als een belangrijk voordeel van e-health. Ze waarschuwt echter ook voor situaties waarin patiënten juist een groter beroep gaan doen op de zorg terwijl dat helemaal niet nodig is. Hierbij noemt als voorbeeld de situatie waarin mensen met een e-health-toepassing constateren dat hun conditie niet overeenkomt met het ‘gemiddelde’ en op basis daarvan naar de huisarts gaan.

Kwaliteitskeurmerk gezamenlijke verantwoordelijkheid

Schippers benadrukt dat het van belang is hierin een goede weg te vinden en te voorkomen dat de mogelijke risico’s die e-health met zich meebrengt werkelijkheid worden. Daarbij is het volgens haar een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van leven te doen stijgen. Een kwaliteitskeurmerk zoals de RVZ adviseert, lijkt daarbij onmisbaar.

Ook interessant