Nieuws

Kleinschalige logeerhuizen voor gehandicapten in voortbestaan bedreigd

20 maart 2015, Supportbeurs

Lichamelijk en verstandelijk gehandicapten die thuis bij hun ouders wonen, kunnen op regelmatige basis uit logeren gaan in logeerhuizen. Deze logeerhuizen ontlasten hiermee ouders voor even van de zware zorgtaak die ze hebben. Logeerhuizen worden veelal op kleinschalige wijze vormgegeven door mensen met jarenlange ervaring.

Opvang betaald uit het PGB budget

Mensen zoals Mike Faassen en Maria van Amerongen, vangen al jarenlang ieder weekend en tijdens vakanties vijf logees op in hun huis in Utrecht. Deze opvang wordt betaald uit het PGB van de cliënt. Logeeradressen zoals dat van Mike en Maria, worden sinds de invoering van de nieuwe regels in de zorg in hun voortbestaan bedreigd door de aangescherpte eisen die worden gesteld.

Strenge toelatingseisen logeerhuizen

Vanaf 1 juli 2015 moeten alle logeerhuizen, ongeacht hoe groot of klein, voldoen aan een groot aantal formele voorwaarden. Zo dient er een Raad van Toezicht te zijn, een cliëntenraad en een onafhankelijke klachtencommissie. Deze toelatingseisen zijn voor kleinschalige logeerhuizen volgens de PGB belangenorganisatie Per Saldo, veel te hoog gegrepen. Het logeerhuis vreest nu ten onder te gaan aan bureaucratie.

Moeten logeerhuizen noodgedwongen sluiten?

De reden om de toelatingseisen aan te scherpen, komt doordat er op dit moment helemaal geen controle is op de logeerhuizen. Dat heeft in het verleden geleid tot fraude met PGB budgetten en een gebrekkige kwaliteit bij diverse logeeradressen. Eigenaren van logeerhuizen zijn echter niet in staat om aan de strenge regels te voldoen, waardoor ze de kans lopen dat ze per 1 juli hun deuren moeten sluiten.

Ouders uiten hun zorg

Ouders van betrokken gehandicapte kinderen zijn bang dat daarmee een einde komt aan de kleinschalige logeeradressen. Ze uiten hun zorg over de mogelijkheid dat hun kind in een grootschalige logeeromgeving terecht komt waar het niet tot zijn recht komt. Dat kan het einde betekenen voor de logeermogelijkheid voor hun kind.

Eisen logeerhuizen nogmaals onder de loep genomen

De logeerhuizen staan niet negatief tegenover een bepaalde vorm van organisatorische controle, maar vinden de huidige voorwaarden veel te ver gaan. Belangenorganisatie Per Saldo is het daarmee eens en heeft inmiddels van staatssecretaris Van Rijn de toezegging dat hij de eisen gaat herzien om te komen tot een andere vorm van toezicht op de kleinere logeerhuizen.

Wordt vervolgd…

Ook interessant