Nieuws

Korte tijd een hulpmiddel nodig? Heb je dan recht op vergoeding?

27 december 2018, Supportbeurs

Een medisch hulpmiddel, dat je voor beperkte of onzekere duur én naar verwachting minder dan één half jaar nodig hebt voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, wordt na een positieve indicatie vergoed door je zorgverzekeraar. In de volksmond wordt dit ‘kortdurende uitleen’ genoemd.

Volledige vergoeding door zorgverzekeraar

Tijdelijke medische hulpmiddelen als bijvoorbeeld een hoog/laag bed, anti-decubitus matras, tillift, rolstoel, trippelstoel, drempelhulp, toiletverhoger, douchestoel, anti-decubitus kussen e.d. zijn in het basispakket van elke zorgverzekeraar opgenomen en worden na een positieve indicatie, die door een zorgaanbieder wordt uitgevoerd, volledig vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars en bij sommige producten is een verwijzing van een huisarts/specialist en/of ergotherapeut vereist. De zorgaanbieder zal dit bij een aanvraag aan je melden.

Deze tijdelijk noodzakelijke hulpmiddelen worden in bruikleen verstrekt (waarbij de zorgaanbieder eigenaar blijft van de voorziening, zij ‘lenen’ het hulpmiddel feitelijk aan een verzekerde uit) en vallen buiten het eigen risico. De zorgaanbieder declareert de gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar en je ontvangt als gebruiker deze producten kosteloos in bruikleen.

Waar vraag je het hulpmiddel aan?

Hulpmiddel

Kortdurend nodig (< 26 weken)  *)

Tillift

zorgaanbieder

Hoog/laag bed

zorgaanbieder

Antidecubitus matras

zorgaanbieder

Antidecubitus zitkussen (los)

zorgaanbieder

Bedheffer/papegaai

zorgaanbieder

Bedleestafel

zorgaanbieder

Bedverhogers

zorgaanbieder

Dekenboog

zorgaanbieder

Draaischijf

zorgaanbieder

Drempelhulp

zorgaanbieder

Glijlaken/rollaken

zorgaanbieder

Glijplank/transferplank

zorgaanbieder

Infuusstandaard

zorgaanbieder

Luchtring/windring

zorgaanbieder

Ondersteek

zorgaanbieder

Rugsteun

zorgaanbieder

Trippelstoel

zorgaanbieder

Toiletstoel

zorgaanbieder

Douchestoel

zorgaanbieder

Badplank

zorgaanbieder

Rolstoel (handbewogen)

zorgaanbieder

*) je zorgverzekeraar verwijst je altijd door/terug naar de zorgaanbieder(s) waar je verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Je vraagt het hulpmiddel dus rechtstreeks bij de  zorgaanbieder (leverancier) aan. Welke zorgaanbieders een contact hebben met jouw verzekeraar vindt je terug op de website van je zorgverzekeraar.  

Wacht met aanschaf tot je zeker bent van vergoeding!

Indien je een hulpmiddel aanschaft dat niet is opgenomen in het basispakket van je zorgverzekeraar, dan adviseren we je om goed na te gaan of er een hulpmiddelenbudget is opgenomen in jouw aanvullende pakket (indien je die hebt afgesloten). Wellicht dat vanuit dit budget het hulpmiddel wordt vergoed.

Is het hulpmiddel wel opgenomen in het basispakket van je zorgverzekeraar en kies je ervoor om het bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te huren of kopen, hou er dan rekening mee dat er veelal 60 – 75% van de vergoeding die de gecontracteerde zorgaanbieder ontvangt, aan je wordt vergoed. Het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag is dan vaak aanzienlijk lager dan het notabedrag.

Wijst de zorgaanbieder of zorgverzekeraar je aanvraag van een hulpmiddel af? Of wijst je verzekeraar de vergoeding (restitutie) af? Je hoeft je daar niet zo maar bij neer te leggen.
Je kunt bijvoorbeeld een bezwaar indienen bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar (second opinion aanvragen), of indien je niet akkoord gaat met een afwijzing naar aanleiding van je bezwaar, een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Geen vergoeding? Dan ben je zelf aan zet!

Steeds meer kleine hulpmiddelen worden niet meer vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed. Denk hierbij aan hulpmiddelen die je helpen bij het huishouden, bij het zelfstandig eten en drinken, maar ook aan stoelen met een aangepast sta-op systeem (sta- op stoel) of eenvoudige loophulpmiddelen als krukken en een rollator.

Heb je voor slechts een korte periode een hulpmiddel nodig dat niet in het basispakket van de zorgverzekeraar is opgenomen, dan kun je terecht bij een thuiszorgwinkel. Als je lid bent van een (thuiszorg)organisatie, kun je het hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken vaak gratis lenen. Ben je géén lid van een thuiszorgorganisatie, dan kun je het hulpmiddel ook huren. Je betaalt dan een huurprijs per dag of week. Reken op voorhand uit hoeveel geld je over de totale huurperiode kwijt bent. Soms ben je namelijk weer voordeliger uit als je het hulpmiddel (tweedehands) koopt.

Als je geen vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar, dan kun je zelf kiezen welk hulpmiddel je leent, huurt of koopt en bij welke leverancier je dat doet. Bovendien hoef je niet te wachten op goedkeuring van de verzekeraar of gemeente en ben je niet gebonden aan allerlei regeltjes en administratieve voorschriften.

Geen vergoeding, misschien wel bijzondere bijstand?

De aanschaf van een hulpmiddel kan financieel zwaar wegen als je geen recht op vergoeding hebt. Kijk dan goed na of je aan de eisen voldoet om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Belangrijk is dat je aantoont dat je kosten onvoorzien (door bijzondere of dringende omstandigheden) en nodig zijn, dat je zelf niet over voldoende inkomen en vermogen beschikt om de kosten te dragen en dat je de kosten voor het hulpmiddel niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijzondere bijstand vraag je aan bij je gemeente.
Maak jij gebruik van een tijdelijk medische hulpmiddel? Krijg je die wel of niet vergoed door je verzekeraar? Laat het weten in een reactie.

Ook interessant:
Vergoeding voor langdurig gebruik hulpmiddel >

Ook interessant