Nieuws

Krijg je nog wel het medisch hulpmiddel dat bij jou past?

17 januari 2019, Supportbeurs

Zorgverzekeraars voeren druk op vergoeding medische hulpmiddelen op

Maar liefst 2 miljoen Nederlanders zijn dagelijks afhankelijk van hulpmiddelen, zoals stoma-, incontinentiemateriaal en/of katheters. In de nieuwe contracten die enkele grote zorgverzekeraars hebben afgesloten, wordt de druk op de vergoeding van medische hulpmiddelen verhoogd. En daar ben jij, als patiënt, de dupe van. Je zult namelijk steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan je nodig hebt of dan wat door gespecialiseerde verpleegkundigen is voorgeschreven.

Hulpmiddelen zijn geen kostenposten

Omdat sommige zorgverzekeraars medische hulpmiddelen vooral als kostenposten zien en steeds meer op de prijs focussen in plaats van op kwaliteit en maatwerk, gaan ze voorbij aan wat het beste is voor jou als patiënt. Ook medisch speciaalzaken (distribiteurs) en apotheken worden door de lage vergoedingen compleet voor het blok gezet. Bovendien komen door de nieuwe contracten het aanbod aan hulpmiddelen én de hulpmiddelenzorg flink onder druk te staan. Als patiënt krijg je niet meer het hulpmiddel dat bij jou past, maar dat bij jouw ‘vergoedingsprofiel’ past.

Kwaliteit en maatwerk in het gedrang

Daardoor komt het recente inkoopbeleid van enkele zorgverzekeraars op gespannen voet te staan met het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg van het ZorgInstituut Nederland (ZIN) uit 2017. Hierin wordt duidelijk vermeld dat hulpmiddelen moeten passen bij de behoeften van de patiënt en doelmatig moeten zijn. Het voorschrijven van hulpmiddelen is niet voor niets een taak van gespecialiseerde zorgverleners, die op basis van hun ervaring en dossierkennis, de hulpmiddelen functioneringsgericht, onafhankelijk en doelmatig voorschrijven. Bij het voorschrijven moet immers niet alleen met je (fysieke) beperking rekening gehouden worden maar ook met je dagelijkse leven, werk, sport en andere activiteiten. Om dergelijk maatwerk mogelijk te maken, moeten er genoeg verschillende hulpmiddelen zijn om uit te kiezen. Wanneer zorgverzekeraars door hun inkoopbeleid en financiële belangen indirect kunnen bepalen welk hulpmiddel je krijgt, leidt dat tot vervelende neveneffecten.

Kortzichtige besparing met verregaande gevolgen

Patiënten die niet meer over hun vertrouwde hulpmiddel beschikken, krijgen vaak last van lichamelijke en psychische klachten. Ook wordt het voor hen moeilijker om zelfstandig aan het arbeidsproces of aan de maatschappij te blijven deelnemen. Volgens Nefemed, de brancheorganisatie van producenten van medische hulpmiddelen en medische technologie, leidt deze kortzichtige kostenbesparing door zorgverzekeraars ertoe dat anderen in de zorgketen geconfronteerd worden met extra kosten. De organisatie roept politiek, beleidsmakers, toezichthouders, zorgverzekeraars en distributeurs van hulpmiddelen in een brandbrief dan ook op om de kwaliteit, beschikbaarheid en keuzevrijheid van medische hulpmiddelen te beschermen en te garanderen.

We zien in de praktijk steeds vaker dat patiënten in de knel komen door de contracten die zorgverzekeraars sluiten, waardoor maatwerk niet langer de norm is. Het verschil tussen een passend en een generiek hulpmiddel maakt voor de gebruiker groot verschil in de mate waarin hij of zij, zijn of haar leven kan leven”, stelt Caroline Emmen, directeur van Nefemed. De brancheorganisatie wil dat zorgverzekeraars verplicht worden om naast zorgkosten ook de maatschappelijke kosten en baten mee te nemen in hun (inkoop)beleid.

Krijg jij de (medische) hulpmiddelen die zijn voorgeschreven vergoed?

Ook interessant