Kritiek en onrust nieuwe voorstellen persoonsgebonden budget (pgb)

24.04.2017 | Algemeen nieuws | 4403 keer bekeken
Kritiek en onrust nieuwe voorstellen persoonsgebonden budget (pgb)

De collectieve zorgkosten groeien en groeien en zijn op termijn niet meer op te brengen als er niets verandert.
Een werkgroep vanuit de overheid wil ook het pgb niet ontzien en onder de loep nemen. De werkgroep stelt nieuwe maatregelen en ideeën voor om de sterke groei van het pgb in te perken en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen. Een understatement dat niet iedereen hier over te spreken is…

Toe aan rust rondom pgb

Ruim twee jaar geleden werd de decentralisatie in de zorg ingezet, die zorgde voor veel onrust en onzekerheid onder pgb-budgethouders en/of hun vertegenwoordigers. Per Saldo, de vereniging die de belangen van pgb-houders behartigt, staat open voor een kritische blik maar benadrukt tevens dat alle betrokkenen toe zijn aan rust en dat het voeren van eigen regie niet ter discussie mag staan.

Ingrijpende maatregelen

De werkgroep wil (in eerste instantie alleen voor nieuwe budgethouders) de informele zorg door naasten beperken, zorgprofessionals meer toezicht laten houden en strenger beoordelen of pgb-budgethouders en/of hun verantwoordelijken wel in staat zijn om het pgb te beheren. De werkgroep stelt verder het huidige pgb-systeem ter discussie en adviseert naar de toekomst toe een heel nieuwe, beheersbare regeling voor. Bij veel budgethouders en Per Saldo doet dit veel stof opwaaien.

Zilveren Kruis constateert onrechtmatigheden

Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis vindt ook dat het huidige pgb-systeem te fraudegevoelig is en op termijn niet houdbaar. Hij stelt dat er onrechtmatigheden zijn bij ongeveer 20% van de 12.000 pgb’s die Zilveren Kruis uitbetaalt. Het gaat dan niet alleen over bewuste fraude plegen, maar ook over administratieve problemen en gebruik van het pgb waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is.
Als iemand zorg krijgt van een naaste, ziet Hoogers daarnaast vaak dat het hele huishouden draait op het pgb en men daarvan als inkomstenbron afhankelijk is. “Het pgb is geen sociaal vangnet”, aldus Hoogers. Verder is er volgens hem sprake van oneigenlijk gebruik van het pgb: wanneer zorg in natura de beste oplossing is, proberen zorgaanbieders hun klanten toch vaak voor een pgb te laten kiezen, omdat er dan geen budgetrestricties zijn en geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Al met al redenen genoeg voor Hoogers om ingrijpende maatregelen voor te stellen om het pgb houdbaar te houden: meer vóóraf controle door de zorgverzekeraar in het contracteringsproces en niet alleen zoals nu achteraf, meer betrokkenheid door de zorgverzekeraar bij de keus tussen zorg in natura of een pgb, het voorkomen van inkomensafhankelijkheid van het pgb en het invoeren van verschillende tarieven voor formele zorg en zorg in natura binnen het pgb.

Kritische en bezorgde reacties van pgb-gebruikers

Niet iedereen is het eens met Hoogers van het Zilveren Kruis. Pgb-gebruikers reageren (overwegend) negatief op de plannen. Zij ergeren zich aan het wantrouwen. Ook zou de zorgverzekeraar volgens hen meer moeten kijken naar hoe het pgb bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Soms is er geen ontkomen aan het inkomensafhankelijk worden van het pgb: bijvoorbeeld een ouder die zijn of haar baan opzegt om voor een kind te zorgen.

Wat vind jij van de voorstellen van de werkgroep en Zilveren Kruis? Laat het weten in een reactie!

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (9)

Reageren
 • Michele Braam
  08.05.2017 - 12:40 uur | Michele Braam

  JA, ik ben ook alleenstaande moeder met een zoon, wilde en moest ook mijn goedbetaalde baan opzeggen. Ik wilde dit, omdat ik zijn moeder ben en mijn zoon niet om zijn beperking/handicapt had gevraagd en hij graag in zijn eigen huis, vertrouwde omgeving, betrouwbaar persoon verzorgt wilde worden, wat zijn goed recht is. Tijdens het huisbezoek kwam het wantrouwen van het Zorgkantoor jegens ouders die verzorgers zijn duidelijk naar voren, ik moest blij zijn dat ik nu via het PGB meer zou verdienen dan mijn vorige baan? en waarom verzorgde ik mijn Zoon alleen? Zonder PGB zou ik mijn zoon nog steeds verzorgen. Michele Braam

 • Diana Kerkhoven
  05.05.2017 - 21:28 uur | Diana Kerkhoven

  En weer worden de PGB-houders en of hun vertegenwoordigers in een kwaad daglicht gezet, want jaaaa, dáár wordt de fraude gepleegd ............. maar als er echt gekeken zou worden dan zouden zij zien dat het juist bij de instellingen gebeurd, en juist onder ZIN !!!!
  En wat is er mis met inkomensafhankelijk van het PGB ???
  Ik ben een alleenstaande moeder en zorg voor 3 kinderen met meervoudige beperkingen, ik heb hiervoor mijn baan jaren geleden opgezegd, als ik voor deze 3 kinderen een professioneel iemand/instelling zou moeten inhuren omdat moeder buitenshuis zou moeten werken, dan zijn de kosten 3x hoger dan dat ik de boven gebruikelijke zorg doe, dus wat wil men nu ?
  Naast de boven gebruikelijke zorg die ik aan de kinderen, zijn er hier nog 3 mensen via het PGB die zorg bieden aan de kinderen, zij zijn ZZP-ers met alle benodigde diploma's, dus het is ook niet zo dat alles "in eigen zak verdwijnt".
  De mensen die hier nu "advies" over uitbrengen zouden zich beter eerst eens kunnen verdiepen hoe het echte leven met een beperking is !!!

 • 05.05.2017 - 11:39 uur | janine van doesburg

  Ik snap niet wat ze met dit nieuwe plan willen .
  Bezuinigen in ieder geval niet .
  Ik heb een PGB en zorg in natura .
  6 uur per week natura a 1200 euro per maand en 15 uur informeel per week ook voor 1200 euro per maand .
  Als alles in natura gaat word het alleen maar duurder of ze moeten verwachten dat het dan wel gratis word gedaan door de partner .

 • 04.05.2017 - 15:38 uur | Frans de Wit

  Die Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben makkelijk praten maar wij kunnen ook zeggen doordat het PGB bestaat heb jij toch maar even extra BETAALD werk gekregen. Jou loon wordt ook betaald. Is toch logisch. Dus als je voor iemand zorgt en boodschappen doet enz. dan komt het er volgens Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis er dus weer op neer, dat je niets doet voor de afhankelijke persoon. Dat vind ik zo degenererend, hij moet niet zo uit de hoogte doen, denk dat wij meer doen dan hij voor zijn geld.


  Vr.gr. Frans de Wit uit Zwijndrecht (NL)

 • 04.05.2017 - 14:41 uur | Martin Heller

  De opmerking van een PGB wordt in de meeste gevallen misbruik gemaakt is nergens op gestoeld.
  - Binnen de huidige regels is bijvoorbeeld de inzet van een pedicure voor behandeling (zieke) voeten niet goed te declareren, een pedicure moet werken voor het tarief van een ongeschoolde kracht, dat is waanzin.
  Een pedicure maakt ook kosten voor gereedschap en materialen en besteed tijd aan het ontsmetten van gereedschap.
  - Het ingewikkeld maken van de procedures bevorderd het maken van fouten, zonder dat er gefraudeerd wordt.
  Zie hieronder de uitgeschreven procedures
  Tot 2015 ging het om 4 stappen
  per 1/1/2015 is het minimaal 11 stappen
  per 1/1/2015 als je een type-/invulfout maakt 19 stappen
  Let wel het gaat hier om foutjes als (de begindatum van een declaratietermijn niet invullen o.i.d., dit heeft niets te maken met fraude
  Gewoon onnodige administratieve lasten die niets maar dan ook niets met het voorkomen van fraude te maken hebben.
  Het lijkt meer op klantje pesten, de verzekeraar zou dit immers aan de hand van de verplicht mee te sturen uren declaraties kunnen herstellen.

  Procedure was:
  1. Verzorgers dienen declaraties in
  2. Budgethouder controleert declaraties
  3. Budgethouder betaalt declaraties uit
  4. Verantwoording één maal per half jaar (in ons geval)

  Procedure goedpad is:
  1. Verzorgers dienen declaraties in
  2. Budgethouder controleert declaraties
  3. Budgethouder maakt declaratieformulieren aan
  4. Budgethouder scant declaraties in; Dit jaar moet ik alle formulieren inscannen omdat de verzekeraar geen fatsoenlijk bewerkbare PDF heeft geleverd
  5. Budgethouder stuurt declaraties in
  6. Verzekeraar beoordeelt
  7. Verzekeraar zend bericht dat beoordeling heeft plaatsgevonden
  8. Verzekeraar betaalt uit
  9. Budgethouder controleert beoordeling
  Beoordeling is niet direct te koppelen aan declaraties (geen duidelijk kenmerk)
  9a. Beoordeling is niet altijd beschikbaar na verzenden van mail over beoordeling GRRRR!
  10. Budgethouder controleert of het bedrag over gemaakt is (voorschieten is er bij dergelijke bedragen niet bij)
  10a. Budgethouder moet af en toe meerdere keren controleren of het bedrag over gemaakt is GRRRR!
  11. Budgethouder betaalt declaraties uit

  Procedure foutpad is:
  1. Verzorgers dienen declaraties in
  2. Budgethouder controleert declaraties
  3. Budgethouder maakt declaratieformulieren aan
  4. Budgethouder scant declaraties in; Dit jaar moet ik alle formulieren inscannen omdat de verzekeraar geen fatsoenlijk bewerkbare PDF heeft geleverd
  5. Budgethouder stuurt declaraties in
  6. Verzekeraar beoordeelt declaraties
  7. Verzekeraar zend bericht dat beoordeling heeft plaatsgevonden (een deel keurt af)
  8. Verzekeraar betaalt een deel van de declaraties uit
  9. Budgethouder controleert beoordeling
  Beoordeling is niet direct te koppelen aan declaraties (geen duidelijk kenmerk)
  9a. Beoordeling is niet altijd beschikbaar na verzenden van mail over beoordeling GRRRR!
  10. Budgethouder maakt nieuwe declaratieformulieren aan, meestal iets simpels vergeten in te vullen op het declaratieformulier
  Een fastoenlijk digitaal formulier zou dergelijke problemen kunnen voorkomen, maar ja dan kan je de verzekerde niet pesten...
  11. Budgethouder scant gecorrigeerde declaraties; Dit jaar moet ik alle formulieren inscannen omdat de verzekeraar geen fatsoenlijk bewerkbare PDF heeft geleverd
  12. Budgethouder stuurt gecorrigeerde declaraties in
  13. Budgethouder controleert of het goedgekeurde deel van de declaraties is uitbetaald (voorschieten is er bij dergelijke bedragen niet bij)
  13a. Budgethouder moet af en toe meerdere keren controleren of het bedrag over gemaakt is
  14. Budgethouder betaalt het goedgekeurde deel van de declaraties uit
  15. Verzekeraar beoordeelt gecorrigeerde declaraties
  16. Verzekeraar zend bericht dat beoordeling heeft plaatsgevonden (gecorrigeerde declaraties)
  16a. Beoordeling is niet altijd beschikbaar na verzenden van mail over beoordeling GRRRR!
  17. Verzekeraar betaalt de gecorrigeerde declaraties uit
  18. Budgethouder controleert of geld op rekening staat (voorschieten is er bij dergelijke bedragen niet bij)
  18a. Budgethouder moet af en toe meerdere keren controleren of het bedrag over gemaakt is GRRRR!
  19. Budgethouder betaalt gecorrigeerde declaraties uit

 • 04.05.2017 - 14:15 uur | John Klein Hofmeijer

  Wederom valt het me op dat veel opmerkingen gebaseerd zijn op gestold wantrouwen. Even eerst maar een rekensommetje: informele zorg kost per uur € 23 zowel voor verpleging als verzorging. Formele zorg, dus door wijkverpleegkundige, verzorging €38,76 en verpleging €57,--. Dat betekent dat de informele zorg op jaarbasis al stukken goedkoper is dan zorg in natura betaald uit een pgb. Verschil in tarifering is er dus al tussen informele en formele zorg.
  Terugkomend op het wantrouwen: indicatiestelling door een HBO wijkverpleegkundige zou voldoende waarborg moeten zijn op een oordeelkundig indicatiebesluit. Het voorstel van de Zorgverzekeraars dat de wijkverpleegkundige moet werken bij een gecontracteerde zorgaanbieder heb ik geen bezwaar tegen. Dat is een goede manier om wildgroei te voorkomen. De suggestie dat een behoorlijk gedeelte de boel belazerd vind ik stemming makerij en daarmee framen om de pgb regeling uit te kleden. Vooral omdat mantelzorgers die informele betaalde hulp geven in de meeste gevallen bijzonder veel daarnaast doen zoals het huishouden e.d. te voeren. Dus op geld is men in het algemeen niet uit. Wel op een stuk zelfstandigheid en onafhankelijkheid die mogelijk is door middel van het pgb.
  Tevens zou ik er niet aan moeten denken om telkenmale anderen aan mijn lijf te laten komen. Ik denk dat niemand dat prettig vindt.

 • Caroline Wertwijn
  04.05.2017 - 14:11 uur | Caroline Wertwijn

  Het is soms echt de enige werkbare oplossing om de zorg voor hun zwaar-gehandicapte kind te kunnen garanderen als beide ouders PGB (of een andere inkomstenbron) krijgen. Ik ben het dus niet met de heer Hoogers eens. Zijn betoog klinkt te theoretisch en niet gestoeld op praktijk-ervaring met zulke gezinnen.

 • rini stegeman
  04.05.2017 - 13:19 uur | rini stegeman

  zet dat hele PGB eens een keer op de schop. Wordt in de meeste gevallen misbruik van gemaakt, wat de kranten niet eens haalt. Fraudegevoelig. Vul die papieren maar eens in, zes kantjes ........

 • Christine Rompa
  25.04.2017 - 14:43 uur | Christine Rompa

  De oproep van Zorgkantoor Zilveren Kruis aan de overheid is om het PGB vooral te behouden maar aan te passen daar waar de fraudegevoeligheid zit. Helaas is dat in bovenstaand artikel niet helemaal duidelijk.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk