Nieuws

Kritiek en onrust nieuwe voorstellen persoonsgebonden budget (pgb)

23 april 2017, Supportbeurs

De collectieve zorgkosten groeien en groeien en zijn op termijn niet meer op te brengen als er niets verandert.
Een werkgroep vanuit de overheid wil ook het pgb niet ontzien en onder de loep nemen. De werkgroep stelt nieuwe maatregelen en ideeën voor om de sterke groei van het pgb in te perken en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen. Een understatement dat niet iedereen hier over te spreken is…

Toe aan rust rondom pgb

Ruim twee jaar geleden werd de decentralisatie in de zorg ingezet, die zorgde voor veel onrust en onzekerheid onder pgb-budgethouders en/of hun vertegenwoordigers. Per Saldo, de vereniging die de belangen van pgb-houders behartigt, staat open voor een kritische blik maar benadrukt tevens dat alle betrokkenen toe zijn aan rust en dat het voeren van eigen regie niet ter discussie mag staan.

Ingrijpende maatregelen

De werkgroep wil (in eerste instantie alleen voor nieuwe budgethouders) de informele zorg door naasten beperken, zorgprofessionals meer toezicht laten houden en strenger beoordelen of pgb-budgethouders en/of hun verantwoordelijken wel in staat zijn om het pgb te beheren. De werkgroep stelt verder het huidige pgb-systeem ter discussie en adviseert naar de toekomst toe een heel nieuwe, beheersbare regeling voor. Bij veel budgethouders en Per Saldo doet dit veel stof opwaaien.

Zilveren Kruis constateert onrechtmatigheden

Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis vindt ook dat het huidige pgb-systeem te fraudegevoelig is en op termijn niet houdbaar. Hij stelt dat er onrechtmatigheden zijn bij ongeveer 20% van de 12.000 pgb’s die Zilveren Kruis uitbetaalt. Het gaat dan niet alleen over bewuste fraude plegen, maar ook over administratieve problemen en gebruik van het pgb waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is.
Als iemand zorg krijgt van een naaste, ziet Hoogers daarnaast vaak dat het hele huishouden draait op het pgb en men daarvan als inkomstenbron afhankelijk is. “Het pgb is geen sociaal vangnet”, aldus Hoogers. Verder is er volgens hem sprake van oneigenlijk gebruik van het pgb: wanneer zorg in natura de beste oplossing is, proberen zorgaanbieders hun klanten toch vaak voor een pgb te laten kiezen, omdat er dan geen budgetrestricties zijn en geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Al met al redenen genoeg voor Hoogers om ingrijpende maatregelen voor te stellen om het pgb houdbaar te houden: meer vóóraf controle door de zorgverzekeraar in het contracteringsproces en niet alleen zoals nu achteraf, meer betrokkenheid door de zorgverzekeraar bij de keus tussen zorg in natura of een pgb, het voorkomen van inkomensafhankelijkheid van het pgb en het invoeren van verschillende tarieven voor formele zorg en zorg in natura binnen het pgb.

Kritische en bezorgde reacties van pgb-gebruikers

Niet iedereen is het eens met Hoogers
van het Zilveren Kruis. Pgb-gebruikers reageren (overwegend) negatief op de plannen.
Zij ergeren zich aan het wantrouwen. Ook zou de zorgverzekeraar volgens hen meer
moeten kijken naar hoe het pgb bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Soms is er
geen ontkomen aan het inkomensafhankelijk worden van het pgb: bijvoorbeeld een
ouder die zijn of haar baan opzegt om voor een kind te zorgen.

Wat vind jij van de voorstellen van de werkgroep en Zilveren Kruis? Laat het weten in een reactie!

Ook interessant