Nieuws

Kritiek op resultaten passend onderwijs zorgleerlingen

7 oktober 2015, Supportbeurs

Vorig jaar zomer werd het zogeheten ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Een jaar na dato zijn de resultaten van het nieuwe systeem niet bepaald bemoedigend. In dit artikel gaan we in op de knelpunten en op een initiatief dat er aan bij zou dragen dat zorgkinderen daadwerkelijk passend onderwijs krijgen.

Passend onderwijs gaat ervanuit dat alle kinderen recht hebben op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek waar oog is voor hun beperkingen én hun mogelijkheden, liefst binnen het regulier onderwijs. Dit laatste zorgt immers voor de beste aansluiting op vervolgopleidingen en het leven in de Nederlandse samenleving. Alle goede bedoelingen ten spijt zijn er signalen dat het passend onderwijs in de praktijk nog niet goed uit de verf komt.

Kind staat niet centraal

Kinderombudsman Marc Dullaert uitte onlangs zijn zorg over de gang van zaken omtrent het passend onderwijs. In een rapport constateert hij dat er nog altijd duizenden schoolkinderen zijn die geen passende plek hebben. Verder zijn er scholieren die vanwege verschillende problemen helemaal niet naar school gaan. Ook voor hen lijkt de oplossing nog niet in zicht. Dullaert: “De belofte van het passend onderwijs wordt niet waargemaakt” (bron: Nationale Zorggids). De Kinderombudsman beschouwt het als een kwalijke zaak dat scholen de beslissing om een kind wel of niet toe te laten vaak baseren op financiële overwegingen en gegevens uit een dossier, zonder dat ze het kind en de ouders ontmoet hebben.

Scholen in overtreding

De invoering van het passend onderwijs bracht voor scholen een zorgplicht met zich mee. Dit houdt in dat een school iedere leerling die meer ondersteuning nodig heeft, een passende plek moet bieden. Dit geldt niet alleen voor de kinderen die al op school zitten, maar ook voor nieuwe leerlingen. Kan de school de benodigde ondersteuning niet bieden, dan moet de school een plek regelen op een andere school. Ook op dit punt blijkt nog veel mis te gaan, zo meldde De Telegraaf begin september 2015: maar liefst 90 procent van de scholen schrijft zorgleerlingen niet meteen in, maar schuift ze door naar een andere school. Scholen onttrekken zich zo aan hun zorgplicht.

Ambities verwezenlijken

Hoewel de situatie zeker aandacht nodig heeft, meent staatssecretaris Dekker (Onderwijs) dat het nog te vroeg is om verregaande conclusies te trekken. Het systeem is immers nog maar relatief kort in gebruik. Volgens Dekker is er beslist ruimte voor maatwerk, maar benutten scholen deze nog lang niet optimaal.

Een interessant initiatief in dit kader is ‘NSGK Jongerencoach’. Jongeren met een beperking tussen de 12 en de 25 jaar kunnen via de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een coach toegewezen krijgen die hen ondersteunt om het maximale uit hun toekomst te halen. Wellicht dat een dergelijke vorm van coaching er op termijn aan kan bijdragen dat álle zorgkinderen kunnen uitgroeien tot de mensen die zij werkelijk zijn – op een plek die hen daarin optimaal ondersteunt.

Ook interessant