Nieuws

Lage tot modale inkomens in de problemen door hoge zorgkosten?

17 augustus 2016, Supportbeurs

Nieuwe gegevens van het financiële instituut Nibud zijn zorgwekkend. Lukt het Nederlanders met een laag tot modaal inkomen nog wel om hun (extra) zorgkosten te betalen?

Bestedingsruimte onder druk

Het Nibud berekent al decennialang de bestedingsruimte van verschillende huishoudtypen en inkomenshoogtes in Nederland. Maar is er nog wel sprake van ‘ruimte’ bij lagere inkomens? Deze huishoudens hebben immers vaak moeite om rond te komen. De basisuitgaven als boodschappen en de huur lukken meestal nog wel, maar voor andere uitgaven blijft vaak weinig geld over.

Extra kosten

En wat als er in huishoudens met een laag inkomen ook nog extra kosten zijn door bijvoorbeeld een handicap of een ziekte? De zorgkosten in Nederland stijgen immers snel en vormen een steeds groter onderdeel van de maandelijkse uitgaven. Een basisverzekering kost nu rond de 100 euro per maand en de eerste 385 euro aan eigen risico betalen we zelf. Daarnaast worden veel kosten niet vergoed door de ziektekostenverzekering; die bijdragen komen nog bovenop de andere zorguitgaven.

Compensatie zorgkosten

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er regelingen die hun zorgkosten mogelijk compenseren. Allereerst is er het recht op zorgtoeslag, maar de hoogte daarvan is afhankelijk van je inkomen en vermogen en niet van de hoeveelheid zorg die nodig is. Ook bieden gemeenten bewoners met een lager inkomen een collectieve zorgverzekering aan, net als pakketten waarmee het eigen risico kan worden afgekocht. Ook vergoeden gemeenten bepaalde zorgkosten vanuit de Wmo of de bijzondere bijstand.

Onvoldoende ondersteuning

Maar is alle nationale en regionale ondersteuning wel voldoende? In de praktijk blijkt van niet, zegt het Nibud. Nederlanders met een laag inkomen en extra zorgkosten krijgen hun begroting vaak niet rond. Dat geldt ook voor inwoners met een inkomen tussen bijstandsniveau en modaal. Zij komen namelijk vaak niet meer in aanmerking voor extra financiële regelingen.

Voorzettende lijn

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat zelfs huishoudens met een modaal inkomen momenteel moeten bezuinigen op andere kosten om hun zorgkosten te financieren. En die lijn zet zich voort: ook mensen met een hoger inkomen worden in de toekomst mogelijk getroffen door de hoge kosten in de zorg. Extra ondersteuning en begeleiding van bijvoorbeeld sociale wijkteams is dan ook hard nodig.

Kom jij ook steeds meer in de problemen door de stijgende zorgkosten?

Bron: Sociaal Bestek

Ook interessant