Nieuws

Lagere zorgkosten na de verkiezingen: feit of fabel?

16 januari 2017, Supportbeurs

Mijn partij verlaagt gegarandeerd uw zorgkosten!’ Op zo’n politicus willen velen tijdens de verkiezingen op 15 maart a.s. wel stemmen, nietwaar? Vooral mensen met een chronische ziekte of handicap zijn maandelijks veel geld kwijt aan zorg. Maar krijgen politici die zorgkosten wel écht omlaag?

Duurste zorgstelstel ter wereld

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld, maar tegelijkertijd ook een van de duurste. Gaven we 15 jaar geleden nog 8% van ons nationaal inkomen uit aan collectief gefinancierde zorg, nu ligt dat percentage op 13% en dat kan zelfs oplopen naar 20% tot 30% in het jaar 2040 als er niet ingegrepen wordt. Hoe komen we eigenlijk aan die hoge zorguitgaven? Antwoord: juist omdat onze zorg steeds beter wordt (nieuwe technologie, nieuwe medicijnen etc.), nemen de kosten toe. Ook speelt de toenemende vergrijzing een rol; ouderen hebben immers meer zorg nodig.

E-health en zelfzorg

De overheid heeft in de afgelopen jaren diverse keuzes gemaakt in de hoop zo onze zorgkosten te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan minder verspilling, meer efficiency, e-health, een hogere arbeidsproductiviteit (minder managers), zelfzorgplatforms als thuisarts.nl, het benadrukken van gezond leven (preventie) en minder ziekenhuizen. Dat soort maatregelen komt nu weer voorbij in verkiezingsprogramma’s. Volgens veel politici zijn premieverhogingen, een hoger eigen risico en meer zorgkosten voor eigen rekening in feite dan ook helemaal niet nodig… 

Dan maar lagere zorgkwaliteit?

Onderzoek wijst jammer genoeg uit dat, ondanks alle eerdergenoemde besparingen, de Nederlandse zorgkosten in de komende jaren toch toenemen. Dat is ook bekend bij de politici die momenteel hun verkiezingscampagne voeren. Het is zeer de vraag of partijen die nu groot inzetten op bijvoorbeeld lagere zorgkosten en het afschaffen van het eigen risico, die beloften in de praktijk kunnen waarmaken. Het kan wel, maar dan moeten Nederlanders genoegen nemen met een lagere zorgkwaliteit. En dat willen we waarschijnlijk niet…

Zorgkosten in omringende landen

Geen enkele Europeaan betaalt zo weinig direct mee aan hun zorg als de Nederlanders. Wij betalen per persoon gemiddeld zo’n 6% van onze zorgkosten uit eigen portemonnee. Het grootse deel van onze zorg wordt bekostigd vanuit de (verplichte) collectieve ziektekostenpremies en door de overheid.

Valt er eigenlijk iets te doen tegen de jaarlijks stijgende zorgkosten? Onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) denken van wel. Allereerst door de burgers veel meer uit eigen zak te laten betalen voor hun zorg, waardoor de collectieve premies flink omlaag kunnen. Daarnaast kunnen met maatregelen als aanvullende particuliere verzekeringen en een hoger eigen risico (waarbij lagere inkomens worden ontzien) de stijgende zorgkosten worden ingeperkt.
Er dient hoe dan ook actie ondernomen te worden om de zorgkosten beheersbaar te houden.

Zorgsector niet alleen kostenpost

Het CPB geeft verder aan dat het goed zou zijn als we met zijn allen met een andere blik naar de zorgsector zouden kijken. Ja, het is een enorm grote kostenpost. Maar we mogen niet vergeten dat de zorg ook een heel innovatieve sector is, die belangrijk is voor onze economie en veel mensen een baan biedt.

Heb jij een idee hoe de zorgkosten te beteugelen? Laat het weten in een reactie!

Bron: De Telegraaf

Ook interessant