Nieuws

LetselschadePAVILJOEN

10 januari 2018, Supportbeurs

LetselschadeNEWS en de beurs Support 2018 slaan de handen ineen en laten tijdens de beurs het LetselschadePAVIJOEN zien.

LetselschadePaviljoen – SupportOnderzoek heeft uitgewezen dat mensen die te maken hebben gekregen met letselschade behoefte hebben aan meer juridische deskundigheid en coaching op diverse terreinen.

Daar wordt met het LetselschadePAVILJOEN op ingespeeld. “Naast alle trends en innovaties op het gebied van hulpmiddelen in de meest brede zin van het woord, beogen we met de uitbreiding van het LetselschadePAVILJOEN tegemoet te komen aan deze vraag. Mensen zien thuis op de bank met alle brochures op schoot vaak door de bomen het bos niet meer. Vanuit Jaarbeurs beschouwen we het LetselschadePAVILJOEN absoluut als een noodzakelijke aanvulling tijdens dit event,” aldus Sander Braam, brandmanager Support.

Vanuit de behoefte om alle betrokkenen rondom een letselschaderegeling met elkaar in contact te brengen, is het LetselschadePAVILJOEN ontstaan. Dat betekent dan ook dat het aanbod breed en dynamisch is. Een ontmoetingsplek voor letselschadeslachtoffers, verzekeraars, belangenbehartigers en dienstverlenende bedrijven en organisaties. Floor Verhees van LetselschadeNEWS: “Als men werkelijk bereid is de letselschaderegeling door te ontwikkelen, dan is dit de gelegenheid om er samen de schouders onder te zetten. Op het LetselschadePAVILJOEN is uiteraard ruimte voor innovatieve projecten en nieuwe initiatieven. Support is niet alleen informatie vergaren en kennis opdoen, maar vooral ervaren en beleven. Ook kunnen letselschadeadvocaten, arbeidsdeskundigen of herstelcoaches gratis spreekuur draaien om samen te bekijken wat hun discipline voor een slachtoffer zou kunnen betekenen. We zijn vooral opzoek naar manieren om meer met elkaar in gesprek te gaan.”

Floor gaat verder: “Om partijen echt in een andere setting bijeen te brengen, wordt op donderdagmiddag een gedeelte van het terras als café ingericht, waarbij partijen een vastgelopen dossier in een aangename omgeving eens face to face kunnen doornemen. Op die manier wordt wellicht een opening gecreëerd. Eigenlijk LetselPLAZA revisted! Een prachtig initiatief dat het nodig heeft weer nieuw leven in teblazen.”

HERSTELcafé

Op eenzelfde manier zal het initiatief het HERSTELcafé een revival worden gegeven. Op vrijdagmiddag kan iedereen die zich met herstelgerichte dienstverlening bezighoudt weer eens, onder het genot van een drankje, ideeën uitwisselen en netwerken.

Speedmediation

Ook wordt de mogelijkheid geboden een speedmediation te doen. Soms heeft men het face to face contact al geprobeerd en blijft men vastlopen. Het is dan goed de onderhandelingen door een gespecialiseerde mediator te laten begeleiden. Inmiddels heeft een aantal ervaren letselschademediators aangegeven bereid te zijn zich beschikbaar te stellen voor het LetselschadePAVILJOEN. Vanuit de verzekeraarsadvocatenkantoren is toegezegd met cliënten te overleggen welke zaken zich hiervoor zouden lenen. Slachtoffers en belangenbehartigers kunnen bij hun aanmeldingsregistratie ook aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen.

Ook interessant