Nieuws

Longen op een chip

10 december 2014, Supportbeurs

Tijdens de jaarlijks Wereld COPD dag die onlangs werd gehouden,  meldde het Longfonds dat Nederlandse wetenschappers revolutionair onderzoek gaan doen naar de long-op-een-chip. De bedoeling is  om longweefsel te kweken waarmee  medicijnen getest worden om kapotte longen te repareren.

COPD kent 500.000 patiënten in Nederland

Het Longfonds (voorheen: Astmafonds) beschouwt deze ontwikkeling als een doorbraak in het onderzoek naar longziektes zoals COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), waaraan in Nederland 500.000 mensen lijden. Aan COPD, een verzamelnaam voor diverse longaandoeningen waaronder astma, overlijden jaarlijks ongeveer zesduizend mensen doordat hun longen niet meer te herstellen zijn.

Baanbrekende resultaten

Het onderzoek wordt geleid door dr. André Poot van de Universiteit Twente. Hij is ervan overtuigd dat de nieuwe mogelijkheden om medicijnen te testen op longweefsel uit het laboratorium op termijn leiden tot baanbrekende resultaten. Het repareren van beschadigd longweefsel is tot nu toe nog niet mogelijk, maar met de zogenaamde ‘long op een chip’ wordt dit in de toekomst (hopelijk) wel haalbaar.

Nieuwe longen zonder transplantatie

Het lijkt science fiction, maar het behoort absoluut tot de realiteit van de nabije toekomst. Met het gekweekte longweefsel komt voor alle longpatiënten in de wereld een droom binnen handbereik: nieuwe longen zonder transplantatie. Mensen met COPD of longfibrose zijn op dit moment ongeneeslijk en onomkeerbaar ziek, maar in de toekomst zal dat niet meer het geval zijn. De verwachtingen zijn hooggespannen, vandaar dat  het Longfonds  zwaar inzet op de nieuwe techniek door fors te investeren in het onderzoek.

Wat gaat er precies gebeuren?

De long-op-een-chip is een apparaatje van kunststof van een paar vierkante centimeter waarop de onderzoekers een klein stukje long na bouwen. Op de chip worden dus longcellen gekweekt , zodat men de beschikking krijgt over levend longweefsel dat vervolgens opzettelijk beschadigd wordt. Op het beschadigde weefsel worden daarna testen uitgevoerd met (nieuwe) medicijnen om te zien of deze helpen de beschadiging te herstellen.  De onderzoekers hebben goede hoop dat er binnen vier jaar een werkende long-op-een-chip is.  Een mogelijk volgende stap is dat mensen met een longziekte een custom-made  chip krijgen. Zo wordt behandeling uitgeprobeerd op persoonlijk longweefsel van individuele patiënten.

Ook interessant