Nieuws

Maak gebruik van cliëntondersteuning

19 september 2016, Supportbeurs

Wie merkt dat opstaan uit de stoel steeds moeilijker gaat, dat lopen moeizaam wordt of dat de trap op en af gaan nog nauwelijks lukt, kan een beroep doen op hulp. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen.

De weg naar de juiste oplossing voor je probleem is soms best ingewikkeld. Vaak wordt hulp geboden via de Wmo. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio of een rolstoel.In een aantal gevallen kun je hiervoor bij het gemeentehuis terecht, maar steeds vaker worden mensen ook doorgestuurd. In Amsterdam bijvoorbeeld kunnen mensen voor hun vragen terecht bij het Sociaal Loket in hun wijk. In andere gemeenten worden mensen doorverwezen naar zogenaamde wijkteams. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Zij kijken wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is.

Neem iemand mee

Als je niet precies weet waar je moet zijn, of wat de gemeente te bieden heeft op het gebied van Wmo, kun je hulp vragen. Het is verstandig om dat te doen. Natuurlijk kun je een familielid of een goede kennis meenemen naar een afspraak, maar je kunt ook gebruik maken van cliëntondersteuners. Ook als je hulp wilt bij het aanvragen van een voorziening of het niet eens bent met de zorg die je krijgt, kun je een beroep doen op een cliëntondersteuner. Die helpt om je vragen en wensen goed onder woorden te brengen en je te informeren over de mogelijkheden die er zijn om antwoord op je vraag te krijgen. Ook kunnen deze deskundigen helpen een keuze te maken of beslissing te nemen.

Gratis hulp cliëntondersteuner

Je hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente. Het kan zijn dat er in een gemeente meerdere cliëntondersteuners actief zijn. MEE is een van die organisaties die cliëntondersteuning aanbiedt. Zij heeft overal in het land vestigingen. Voor een MEE bij jou in de buurt kijk op MEE.nl.

Wlz-indicatie

De Wlz is onder meer bedoeld voor mensen met een ernstige lichamelijkebeperking. Mensen dienen een Wlz-indicatie aan te vragen Zorgbelang (Zorgbelang-nederland.nl) biedt mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vallen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen met een Wlz-indicatie kan er terecht. De ondersteuners zijn onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor. Zij helpen met het zo goed mogelijk organiseren van de zorg die het beste bij je past. Je kunt ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van je persoonlijk plan de hulp van cliëntondersteuners inroepen.

 Artikel geschreven door Frans Huijsmans.

Ook interessant