Nieuws

Maak jij gebruik van het patiëntportaal?

26 juli 2018, Supportbeurs

Kom je wel eens in een ziekenhuis? Maak je dan gebruik van het patiëntportaal? Uit onderzoek blijkt dat zorgverleners in ziekenhuizen niet of nauwelijks het patiëntportaal waarmee zij werken onder de aandacht brengen bij hun patiënten. Zij worden vanuit hun management niet gestimuleerd en aangestuurd om het portaal te promoten. Dat is jammer, want het gebruik ervan kan bijdragen aan een stijging van het aantal e-consulten.

Betekent patiëntportaal extra werk?

Voor het onderzoek* is een aantal zorgverleners geïnterviewd. Gevraagd is naar hun hun ervaringen met patiëntportalen en wat voor impact op de werkdruk zij ervaren als gevolg van vragen die patiënten stellen via het portaal. Acht van de elf zorgverleners, werkzaam in drie verschillende ziekenhuizen, ontvangen via e-consult daadwerkelijk vragen van patiënten.

Twee van hen ervaren extra werkdruk doordat zij de vragen via het portaal moeten beantwoorden. Eén van de zorgverleners zegt dat dit komt omdat het een extra manier is om te communiceren met de patiënt waar geen tijd voor is ingeroosterd. Het onderzoeksbureau adviseert daarom om e-consulten in te plannen binnen het spreekuur van zorgprofessionals. Een e-consult kan jou als patiënt helpen meer regie te geven over jouw eigen zorgproces. Het kan telefonische consulten en polibezoeken voorkomen; je kunt zelf beter en sneller op afstand je zorgproces beheren.

Onbekendheid bij zorgverleners

De zorgverleners die geïnterviewd zijn zeggen dat er nauwelijks promotie en aansturing is vanuit het management voor het gebruik van het patiëntportaal. De zorgverleners hebben geen idee hoe vaak er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van het portaal, sterker nog: niet alle zorgverleners zijn even goed bekend met het patiëntportaal. Maar onbekend maakt niet onbemind, de zorgverleners staan wel positief tegenover het patiëntportaal.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Overigens zien de zorgverleners meer toekomst in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een nieuw instrument dat jou als patiënt inzage in jouw medische gegevens geeft en informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders mogelijk maakt. Juist dit laatste wordt door de huidige patiëntportalen niet ondersteund. Daarnaast is, in tegenstelling tot het patiëntportaal, het dossier in de PGO van jou als patiënt, jij kiest wie er wel of niet toegang heeft tot jouw gegevens.

De zorgverleners zijn dus te spreken over een PGO, maar tegelijkertijd stellen zij dat deze op dit moment nog geen volwaardige vervanging van het patiëntportaal is. De ideale situatie zou zijn als de Persoonlijke Gezondheidsomgeving en het patiëntportaal aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer de eerste PGO’s precies op de markt komen is op dit moment nog niet duidelijk.

Bron: Skipr

* kwalitatief onderzoek van M&I/Partners onder elf zorgverleners

Ook interessant