Nieuws

Mag de gemeente uw huishoudelijke hulp stoppen?

30 november 2014, Supportbeurs

Met ingang van 1 januari verandert een groot aantal gemeenten de manier waarop met huishoudelijke hulp wordt omgegaan. In veel gevallen houdt die hulp helemaal op of gaan de bestaande indicaties op de schop. Wat kunt u doen als u hier niet mee akkoord gaat?

Maatwerkvoorziening

Om te beginnen is de gemeente gerechtigd om de algemene regels voor huishoudelijke hulp te aan te passen. Dat geldt niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor mensen die al hulp krijgen. De gemeente is echter wel verplicht om na te gaan of die algemene regels (nog) passend zijn voor uw specifieke situatie. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een beroep te doen op een maatwerkvoorziening.

Dienstencheques

Als de gemeente de huishoudelijke hulp besluit onder te brengen in een algemene voorziening, geldt eveneens dat er dan per individueel geval gekeken moet worden of die hulp aansluit op uw vraag. Een voorbeeld van zo’n algemene voorziening is het dienstencheque- of vouchersysteem. U kunt dan huishoudelijke hulp tegen een lager tarief inkopen door middel van een soort tegoedbon.

Wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?

Het voorgaande laat zien dat de gemeente niet zomaar, zonder opgaaf van redenen of onderbouwing de huishoudelijke hulp mag laten verdwijnen of veranderen. En de motivering “wegens bezuinigingen” is niet voldoende!

Gesprek bij gemeente aanvragen

Afhankelijk van hoe u bent geïnformeerd, kunt u verschillende stappen ondernemen tegen het besluit om wijzigingen aan te brengen in uw huishoudelijke hulp. Heeft de gemeente u enkel en alleen een schriftelijk bericht gestuurd waarin de veranderingen stonden vermeld en bent u niet uitgenodigd voor een gesprek? Dan kunt u – als u het niet eens bent met het voorstel van de gemeente – per brief een gesprek aanvragen.

Bezwaar aantekenen

Heeft u een lopende indicatie en heeft de gemeente u een wijzigings- of beëindigingsbesluit gestuurd? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan door bezwaar aan te tekenen. Bent u het niet eens met de maatwerkoplossing die de gemeente voorstelt? Ook daartegen kunt u bezwaar aantekenen.

Wanneer is er sprake van een besluit?

Weet u niet of u te maken heeft met een wijzigings- of beëindigingsbesluit? Deze besluiten zijn te herkennen aan de bezwaarclausule die u aan het slot van de brief vindt. Die clausule begint met de standaardformulering: “Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen …. bezwaar aantekenen….” Meestal heeft u, vanaf de dag dat de beslissing aan u is verzonden,  zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Bent u te laat, dan is het besluit onherroepelijk en wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen.

Voorbeelden van brieven en bezwaarschriften vindt u op Iederin.nl.

Ook interessant