Nieuws

Mag gemeente voorziening weigeren als beperking niet aantoonbaar is?

30 april 2017, Supportbeurs

Mevrouw X heeft geen aanwijsbare lichamelijke beperkingen, maar door ouderdom vormt de stap om in- en uit het bad te komen voor haar een groot probleem. 
Mag haar gemeente een voorziening/oplossing weigeren als haar beperking niet aantoonbaar is?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

De Wmo-regelgeving in de meeste gemeenten gaat uit van aantoonbare beperkingen. Deze behoeven niet persé ergonomisch te zijn, maar moeten wel objectief vast zijn te stellen. Er zal dus, meestal door een adviseur namens de gemeente, worden vastgesteld welke beperkingen er zijn. Afhankelijk van hoe uw gemeente daarmee omgaat, kan de gemeente dus een voorziening weigeren als de beperking niet (medisch-ergonomisch) aantoonbaar is.
Het is in zo’n geval zaak, in overleg met uw eigen arts, behandelaar en/of ergotherapeut, uw Wmo-aanvraag nadrukkelijker te onderbouwen met een zo helder mogelijke omschrijving van de door u ervaren beperkingen.

In geval van “voorzienbare beperkingen”, zoals bijvoorbeeld ouderdom, zijn tegenwoordig steeds minder gemeenten bereid om via de Wmo in de kosten van voorzieningen bij te springen. De redenering is dat iedereen nu eenmaal ouder wordt en u daarvoor zelf tijdig maatregelen had kunnen nemen. Wanneer er echter buiten de ouderdom sprake is van andere ziekten of beperkingen, dan is uw gemeente in het kader van de Wmo wel degelijk verplicht om mee te denken over oplossingen hiervoor.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant