Nieuws

Mantelzorg en een baan

29 december 2014, Supportbeurs

Maar liefst één op de acht mensen combineert het geven van mantelzorg met een betaalde baan. In de zorg is dat zelfs één op vier! In de komende jaren zal dit aantal – door de veranderingen in de zorg en de toenemende vergrijzing – alleen maar toenemen. Hoe blijven we het met zijn allen volhouden?

Op de werkplek voelen mantelzorgers zich vaak niet begrepen door collega’s en leidinggevenden. Dat heeft voor een groot deel te maken met onwetendheid. Onwetendheid over de thuissituatie van de mantelzorger en onwetendheid over de dagelijkse impact die het leveren van mantelzorg heeft op een mens. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat er meer wederzijds begrip ontstaat op de werkvloer?

  1. Uiteraard begint het allemaal met communicatie: praat over uw situatie met uw collega’s en uw baas.
  2. Informeer naar de verschillende verlofregelingen en maak er gebruik van.
  3. Probeer samen te komen tot alternatieven om de combinatie mantelzorg en werk minder zwaar te maken; pas bijvoorbeeld uw werktijden aan, ga – indien mogelijk – meer thuis werken en spaar verlofuren op voor onvoorziene zorgsituaties.
  4. Maak duidelijke afspraken over bijvoorbeeld tussentijdse afwezigheid of het telefoneren op de werkplek als dat nodig is.

Langdurig zorgverlof

De wet voorziet in langdurig zorgverlof dat u mag opnemen als u langer dan twee weken de zorg voor een ziek gezinslid of familielid wilt zorgen. Dit verlof geldt alleen voor familie in de eerste lijn, dus niet voor schoonouders, broers, zussen of vrienden en het is alleen van toepassing bij zeer ernstige ziekte.

Wat houdt langdurig verlof in?

U blijft een aantal uren werken en neemt daarnaast per jaar twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt op als zorgverlof. Wilt u het verlof op een andere manier verdelen dan mag dat, vooropgesteld dat u het binnen 18 weken opneemt.

Welke voorwaarden zitten er aan langdurig zorgverlof?

  • Het opnemen van zorgverlof moet altijd met de werkgever overlegd worden.
  • De uren die u als zorgverlof opneemt, worden niet uitbetaald. Staan er in uw cao andere afspraken? Laat u dan goed informeren hierover!
  • Houd er rekening mee dat het opnemen van langdurig zorgverlof van invloed kan zijn op de eventuele toeslagen die u ontvangt, bijvoorbeeld de zorgtoeslag en de huurtoeslag.
  • De langdurige zorgdagen worden niet afgetrokken van uw vakantiedagen. Ook hier geldt weer: laat u goed informeren over afzonderlijke afspraken in uw bedrijfsspecifieke cao. Hierin kan namelijk geregeld zijn dat u uw vakantiedagen mag gebruiken om de langdurige zorgdagen te compenseren. De vakantiedagen krijgt u uiteraard wél doorbetaald en u bouwt ook gewoon vakantiedagen op als u zorgverlof heeft.

    Tip: kijk ook eens op Werkenmantelzorg.nl voor meer tips en informatie.

Ook interessant