Mantelzorger schiet er zelf financieel bij in

30.09.2015 | Algemeen nieuws | 2522 keer bekeken

Mantelzorgen is niet altijd gemakkelijk. Het verlenen van mantelzorg heeft voor de mantelzorger op verschillende fronten ingrijpende gevolgen – ook op het financiële vlak.

Recent onderzoek onder leden van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo laat zien hoe groot de financiële consequenties van mantelzorg voor de zorgende partij kunnen zijn. Soms zijn deze effecten zelfs zodanig dat mensen die bereid zijn mantelzorg te bieden vanwege financiële problemen niet de zorg kunnen bieden die ze willen geven.

Mantelzorgen is duur

Mantelzorgers hebben vaak extra kosten. Kostenposten die Mezzo in haar onderzoek heeft opgenomen zijn reiskosten, kosten die samenhangen met het doen van de was, extra telefoonkosten en kosten voor het vervoer van de zorgvrager.
Ook maken mantelzorgers vaak kosten voor het levensonderhoud van de zorgvrager, het aanschaffen van hulpmiddelen, het aanbrengen van woningaanpassingen en het inzetten van particuliere hulp. Slechts 8 procent van de ondervraagden geeft aan geen extra kosten te hebben, de overige 92% wel.

Forse extra kosten

Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden maakt reiskosten die samenhangen met het mantelzorgen. In totaal meldt 52 procent extra telefoonkosten, heeft 46 procent meerkosten die samenhangen met het vervoeren van de zorgvrager en besteedt 42 procent van de ondervraagden extra geld aan het reinigen van wasgoed van de zorgvrager.

In het onderzoek woonde ruim de helft van de mantelzorgers niet samen met de zorgvrager. Deze groep maakt doorgaans reiskosten om de zorgvrager te bezoeken: gemiddeld gaat het per enkele reis om een reisafstand van 31 kilometer. Van deze groep is ruim 40 procent één tot twee maal per week op het zorgadres, 16 procent bijna dagelijks. Al met al levert dit gemiddeld 95 euro per maand op aan reiskosten.

Pijn in eigen portemonnee

Gemiddeld besteden de mantelzorgers die deel uitmaken van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo p maar liefst 1.100 euro aan reis-, was- en telefoonkosten – en dan worden andere kosten nog buiten beschouwing gelaten. Niet alle mantelzorgers kunnen deze extra kosten even makkelijk opbrengen.
Minder dan de helft van de ondervraagden zegt de extra kosten zonder problemen te kunnen betalen. Maar liefst 55 procent van de respondenten zegt echter vaak krap te zitten of zelfs geld te kort te komen vanwege hun zorgtaak.

Terwijl dit laatste op zichzelf al zorgwekkend genoeg is, geeft 15 procent van de onderzochte mantelzorgers zelfs aan dat financiële problemen een belemmering vormen in het uitvoeren van hun zorgtaak. Zij willen wel meer zorg bieden, maar moeten hier vanwege de financiële gevolgen van afzien.

Zorgen zonder (geld)zorgen?

Het onderzoek van Mezzo maakt duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor de financiële positie van de mantelzorger. Mezzo ziet in het nieuwe belastingstelsel voldoende aanknopingspunten om mantelzorg financieel te ondersteunen. Gemeenten zouden gebaat zijn bij ondersteuning bij het creëren van plaatselijke oplossingen en het aanpakken van financiële obstakels voor mantelzorgers; ook hier levert Mezzo een bijdrage aan. Het is te hopen dat mantelzorgers in de toekomst kunnen zorgen zonder er zelf bij in te schieten.

Bekijk & lees alle artikelen door Mezzo

Volg ook de blog van Yvonne Erberveld, werkzaam bij de Mezzo Mantelzorglijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (7)

Reageren
 • Rob Lensen
  08.10.2015 - 09:57 uur | Rob Lensen

  Ben er helemaal mee eens! Ik ben zelf mantelzorger,ik zorg voor mijn vrouw die een chronische spierziekte heeft. En wat denkt u van de kosten als je als partner minder moet werken,om voor je vrouw te zorgen? Welke gemeente vult die kosten aan?

 • Job Perdijk
  06.10.2015 - 17:42 uur | Job Perdijk

  Ja ze hebben het mantelzorg compliment afgenomen, nou zeg maar rustig complimentje, hoe kunnen ze dat veroorloven. als alle mantelzorgers morgen stoppen
  en ze moeten personeel er voor aanbieden, dan zouden ze een rare pijp roken.
  Maar je laat je man niet in de steek, die is dolblij met jou hulp, dus we gaan gewoon liefdevol door, ook al wordt het niet gewaardeerd door de overheid, ja af en toe een gezellige mantelzorg middag, laat me niet lachen kan beter zeggen huilen

 • lieke Vlendré
  04.10.2015 - 16:15 uur | lieke Vlendré

  Ik ben mantelzorger voor mijn man, zwaar dementerend en nagenoeg bedlegerig door allerlei som. aandoeningen. Begrijp totaal niet waarom er niet een of andere erkenning is, voor het vele werk dat je uit liefde doet maar waar zeker een bezuiniging voor de overheid in zit. Nu worden wij extra belast met alle eerder genoemde zaken en "beloont" met korting op: de al vele jaren aan mij - om medische redenen - toegekende huishoudelijke hulp. Erkenning zou in financiële zin; uitkering in geld of fiscaal zichtbaar moeten zijn. Zelfs het mij toegekende mantelzorgcompliment is mij door een administratieve fout bij SVB niet uitbetaald. De extra was, kleding, beddengoed enz. kost veel, waar blijkbaar niemand bij stilstaat, terwijl de pensioenen alsmaar gekort e/o niet geïndiceerd worden.

 • mevr Haverkamp-Zwart
  02.10.2015 - 12:19 uur | mevr Haverkamp-Zwart

  Ja en wat te denken van als je man mantelzorger is en hij 4 dagen per week gaat werken en dan ook minder loon krijgt ,want 5 dagen is niet vol te houden vanwege de vele extra taken thuis. En de politiek verzint wel wat regeltjes die je kan toepassen al je mantelzorger bent maar het kost je altijd geld!!En dat is niet goed want vele kunnen die regeltjes niet toepassen omdat het teveel geld kost.

 • Martin Heller
  01.10.2015 - 20:32 uur | Martin Heller

  Aanknopingspunten in het nieuwe belastingstelsel om mantelzorger te ondersteunen?
  1. De afgelopen jaren is er juist er gesneden in posten rond ziektekosten.
  2. ook is de PGB administratie is vele malen verzwaard om 'fraude' te voorkomen. 2a. Na mijn vraag over inzicht in deze 'fraude', wat is de verhouding tussen werkelijke fraude en onopzettelijk gemaakte fouten heb ik tot op heden geen antwoord gekregen...
  2b. Deze 'fraude' valt overigens in het bij de bankfraude en de milieufraude in de automobiel industrie.

  De populatie die door mantelzorg geraakt worden is een beperkte groep.
  Niet interessant voor de politiek die alleen de grootste groep kiezers wil bevredigen!

 • Cor Maan
  01.10.2015 - 12:17 uur | Cor Maan

  Kort en bondig en een helder beeld wat een mantelzorg tegen komt, terwijl de regering veel over de schutting gooit en naar een participatie samenleving wil die veel zwakkeren raken in hun portemonnee.

 • Joke Henry
  01.10.2015 - 11:35 uur | Joke Henry

  Jullie gaan niet in op t probleem dat je als echtgenoot mantelzorger voor je man bent en daardoor je baan moet opgeven. Ikzelf ben 17 jaar mantelzorger voor mijn man geweest en heb daarvoor mijn baan moeten opgeven. Mijn man is 82 jaar geworden en ikzelf ben nu 61 jaar en zonder werk of uitkering.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk