Nieuws

‘Mantelzorgers worden gekort uit wantrouwen’

8 juni 2016, Supportbeurs

Mantelzorgers zijn flink gekort dit jaar, blijkt uit onderzoek door het tv-programma ‘De Monitor’ (KRO-NCRV). Steeds vaker ontvangen zij minder of zelfs helemaal geen betaling meer vanuit een PGB. Opmerkelijk, want hun takenpakket neemt juist toe. Wat is de achterliggende reden?

Keuze; zorg via zorgorganisatie of PGB

Nederland telt maar liefst vier miljoen mantelzorg(st)ers. Zij helpen hun chronisch zieke, functiebeperkte of hulpbehoevende naasten onder meer met de boodschappen, het huishouden of administratieve taken. Verder bieden ze emotionele steun en zorgen ze voor mobiliteit en afleiding. Dit soort zorgtaken wordt nooit geïndiceerd. Regelmatig blijkt echter dat er naast mantelzorgtaken ook professionele hulp nodig is, die verder gaat dan alleen mantelzorg. De zorgvrager kan in dat geval kiezen tussen zorg van een specifieke zorgorganisatie  of zorg via het persoonsgeboden budget (PGB).

Gemeenten korten op PGB-mantelzorg

Wanneer de zorgvrager kiest voor het PGB, dan mag hij of zij zelf kiezen wie de zorg verleent. Men kiest dan vaak voor een mantelzorger, omdat die de zorgbehoevende al goed kent. Maar liefst twee derde van alle PGB-houders (66%) betaalt dan ook een naaste uit het PGB-budget. Uit onderzoek door tv-programma ‘De Monitor’ onder 1150 zorgvragers blijkt dat gemeenten juist steeds vaker korten op PGB-mantelzorg. Zo zegt bijna de helft (47%) van de respondenten dat zij hun mantelzorgers sinds begin 2016 veel minder mogen betalen dan voorheen. 15% procent zegt bovendien dat hun naasten van de gemeente helemaal geen mantelzorgvergoeding meer mogen ontvangen.

Geïnstitutionaliseerd wantrouwen

Maar wat is eigenlijk de reden voor deze massale korting? Angst voor misbruik, denkt Mantelzorgvereniging Mezzo. Gemeenten zouden bijvoorbeeld vrezen voor zorgtaken die worden uitbetaald, terwijl ze helemaal niet zijn geïndiceerd. Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, spreekt van ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’. Zij vindt dat mantelzorgers in plaats van achterdocht juist meer erkenning moeten krijgen voor hun werk. Bovendien stelt Hoogendijk dat de gemeenten door hun maatregelen het doel van de zorgtransities uit het oog verliezen. Nederland streeft immers naar zorg op maat voor al haar inwoners.

Vind jij het wantrouwen van gemeenten terecht of misplaatst?

Ook interessant