Nieuws

Mantelzorgwaardering vaak niet geclaimd

27 november 2017, Supportbeurs

Bezuinigingen op de zorg en politieke beslissingen aan de ene kant en een steeds groter wordende groep zorgbehoevenden aan de andere kant maken dat onze samenleving steeds vaker een beroep op mantelzorgers doet. Wie lange(re) tijd vrijwillig zorg en ondersteuning verleent aan iemand in de omgeving, verdient dan ook erkenning. Gemeenten hebben daar specifiek een budget voor beschikbaar: de mantelzorgwaardering. Onderzoek onder 39 gemeenten toont aan dat mantelzorgers gezamenlijk miljoenen euro’s aan waardering laten liggen.*

Mantelzorgwaardering

Toen de gemeenten drie jaar geleden verantwoordelijk werden voor de waardering en erkenning van mantelzorgers, is het ‘mantelzorgcompliment’ vervangen door de zogeheten ‘mantelzorgwaardering’. Alle gemeenten hebben hiervoor een budget ter beschikking gekregen, dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten binnen hun gemeente. Je kunt de mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente waar degene waarvoor je zorgt woont.

Het is aan de gemeente om te beslissen of je aan de gestelde voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en wat dit dan precies inhoudt. De gemeente legt dit in een verordening vast en op de gemeentewebsite vind je er meer informatie over. Het gaat niet altijd om een financiële tegemoetkoming. Sommige gemeenten geven bijvoorbeeld een mantelzorgpas die korting geeft op (groeps)activiteiten voor mantelzorgers, een OV-pas, een VVV-bon… 
Onderzoek door Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen heeft grote verschillen in de waardering tussen de gemeenten blootgelegd. Er kan tot wel 200 euro verschil zitten! Er zijn  gemeenten die een aanzienlijk geldbedrag geven; andere gemeenten geven een waardering in natura, bestaande uit een speciale mantelzorgdag tot een bloemetje of een ijsje.

Miljoenen waardering niet opgeëist

De grote onderlinge verschillen in de erkenning voor mantelzorgers zijn op zichzelf al voer voor een discussie. Het onderzoek toont verder aan dat veel mantelzorgers slecht geïnformeerd zijn over de grootte/hoogte van de mantelzorgwaardering. En wat ook opvallend is: veel mantelzorgers laten de mantelzorgwaardering gewoon links liggen.
Als iedere geregistreerde mantelzorger de waardering op zou vragen, ontstaat er een tekort van 227 procent op het totale mantelzorgbudget”, concludeert Zuster Jansen. Eindhoven voert de ‘Gemeente top tien’ van niet-geclaimde mantelzorgwaardering aan; als hier iedereen zijn erkenning zou opeisen, dan zou de stad op een begrotingstekort van maar liefst 9 miljoen euro afstevenen. Verder staan in de top tien ook nog Almere, Nijmegen, Amersfoort, Maastricht, Rotterdam, Arnhem, Lelystad, Heerlen en Kerkrade.

Budgetplafond

Om een tekort op het mantelzorgbudget te vermijden, hebben veel gemeenten een maximum gesteld aan het bedrag dat ze in totaal aan mantelzorgwaardering uitkeren. Wordt het maximum bereikt, dan kom je niet meer in aanmerking voor een waardering. Wil je een waardering voor je mantelzorg, dan doe je er dus goed aan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen; want ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Ben je te laat, dan blijf je met lege handen staan. Eerlijk? Bepaald niet!

* door Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen

Kom jij in aanmerking voor mantelzorgwaardering en zo ja, wat kreeg je dan? Heb je als mantelzorger wel eens meegemaakt dat het budget op was en je achter het net viste?

Ook interessant