Nieuws

Meer scootmobielers naar spoedeisende hulp

15 juli 2013, Supportbeurs

Bedieningsfouten en omvallen zijn de voornaamste redenen dat scootmobielers voor behandeling naar het ziekenhuis moeten. Het aantal personen dat zich in 2012 na een ongeluk met een scootmobiel moest laten behandelen op de spoedeisende hulp is gegroeid van twaalfhonderd naar tweeduizend. Ongeveer één op de drie slachtoffers moest wat langer in het ziekenhuis verblijven.

Ook botsingen met andere weggebruikers en/of obstakels zorgen nogal eens voor letsel bij scootmobielers.

Veiligheid NL geeft aan dat de stijging van het aantal scootmobiel slachtoffers direct verband houdt met het groeiend aantal scootmobielen in Nederland.

Van de ondervraagden geeft de overgrote meerderheid aan al langer dan een jaar in een scootmobiel te rijden. De helft van de ondervraagden heeft een speciale vaardigheidstraining gevolgd. Het is niet precies bekend wat tijdens een dergelijke training aan vaardigheden is geoefend. 

Ongeveer een kwart van de slachtoffers geeft aan de scootmobiel na het kantelen of de botsing minder vaak te gebruiken. Lichamelijke klachten en/of angst liggen hieraan ten grondslag. 
 

Ook interessant