Nieuws

Meer voorlichting over eigen risico nodig

18 april 2017, Supportbeurs

In de Tweede Kamer is onlangs een debat gehouden over ‘zorgmijders’.

Er zijn nog altijd (te)veel mensen die eigenlijk geen idee hebben wat er nu precies wél of niet onder het verplichte eigen risico valt en welke compensatie ze kunnen krijgen. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt daarom dat de overheid en gemeenten meer voorlichting hierover zouden moeten geven aan de burgers. Want die onbekendheid over welke zorg ten koste gaat van je eigen risico zou kunnen leiden tot zorgmijding…

Zo weten veel mensen niet dat de huisartsenpost in het ziekenhuis niet onder het eigen risico valt, maar de spoedeisende hulp bijvoorbeeld weer wel…

Over de vraag of het eigen risico ook echt leidt tot zorgmijding is nog veel discussie. Uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ bleek dat in 2016 tien procent van de mensen zorg zou hebben uit- of zelf afgesteld hierom. Het ministerie van VWS gaat echter uit van een onderzoek van het NIVEL waaruit juist blijkt dat er geen sprake is van zorgmijding door het eigen risico.

Ook bestaande regelingen waar mensen met lage inkomens een beroep op kunnen doen, zijn volgens de leden van de Tweede Kamer nog te onbekend.

Staatssecretaris Van Rijn, inmiddels demissionair, organiseert daarom volgende maand bijeenkomsten met alle gemeenten om de voorlichting te verbeteren.

Een aantal politieke partijen wil het eigen risico van 385 euro per jaar afschaffen, maar de meerderheid van de partijen is voorstander van het in stand houden van het eigen risico maar het eventueel wel te verlagen.
De kosten van het geheel afschaffen van het eigen risico bedragen 4,5 miljard euro per jaar. Dat zou tot gevolg hebben dat de zorgpremie voor iedereen met 284 euro per jaar stijgt…

De onderhandelingen over de kabinetsformatie zijn vanaf vandaag weer in volle gang, over hoe het standpunt is ten aanzien van het eigen risico is nog niets naar buiten gekomen.

Ben jij goed op de hoogte wat wel of niet onder je eigen risico valt? Is het eigen risico voor jou een reden om zorg te mijden?

Bron: Skipr

Ook interessant