Nieuws

Mensen met beperking vaak ongelukkig met hun woonsituatie

5 augustus 2014, Supportbeurs

De woonsituatie van mensen met een beperking is vaak onder de maat. Dat komt omdat ze maar beperkt zelf kunnen beslissen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden in een gezamenlijk project van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF.

Gebrek aan keuzevrijheid

Mensen met een beperking kunnen lang niet altijd zelf bepalen waar en hoe ze willen wonen, blijkt uit de interviews. Zo is verhuizen vaak lastig, omdat de noodzakelijke woningaanpassing dan niet opnieuw wordt vergoed. Voor mensen met psychische aandoeningen geldt juist dat ze vaak verhuizen, bijvoorbeeld als ze na een opname in een instelling hun huis kwijtgeraakt zijn. Verder kunnen mensen vaak onvoldoende zelf beslissen of ze alleen willen wonen of in een groep.

Geen geschikte woonruimte

De keuzevrijheid wordt verder beperkt door het gebrek aan geschikte woonruimte. Als er plaats is in een geschikte woonvorm of als er een toegankelijke woning beschikbaar komt, dan voelen velen  druk om het aanbod te accepteren. Soms ver van mantelzorgers en familie. Particuliere wooninitiatieven waren altijd een goed middel om dit gebrek aan keuzevrijheid op te lossen. Maar of dat zo blijft, is de vraag. Nieuwe wooninitiatieven zijn moeilijk te financieren door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen in de zorg, sociale zekerheid en wonen.

Woningaanpassingen

Bij ongeveer de helft van de mensen waren of zijn woningaanpassingen nodig om de bruikbaarheid van de woning te verbeteren. Bij het realiseren van woningaanpassingen gaat veel mis. Bijvoorbeeld omdat  gemeenten en corporaties niet goed samenwerken of omdat de lokale bouwregelgeving een verbouwing in de weg kan staan.

Goed wonen verhoogt kwaliteit van leven
Uit de interviews blijkt dat goed wonen een zeer groot effect heeft op de kwaliteit van leven. Meerdere geïnterviewden vertelden dat de verhuizing naar een betere,  zelf gewenste woonsituatie ertoe leidde dat ze minder (gezondheids)problemen ondervonden en aanzienlijk beter gingen functioneren.

Aanbevelingen

Omdat verbetering van de woonsituatie zulke grote effecten heeft op de kwaliteit van leven, is het voor overheden, zorgaanbieders en andere partijen zeer lonend om ook echt wat aan de knelpunten te doen. Om die partijen op weg te helpen, komen Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de NPCF binnenkort met een actieplan.

Bron: Ieder(in)

Ook interessant