Nieuws

Met pgb zorg inkopen in andere EU-landen mag

28 januari 2019, Supportbeurs

Met een persoonsgebonden budget (pgb) zorg inkopen in andere EU-landen was tot voor kort niet mogelijk. De Centrale Raad van Beroep heeft echter geoordeeld dat de ziektekostenverzekeraar dit ten onrechte heeft geweigerd.

Voortzetting zorg met pgb

De zaak was aangespannen door een patiënt die in Portugal verbleef. Hij wilde met een pgb uit Nederland zorg inkopen van een in Nederland gevestigd bedrijf dat de zorg in Portugal verleende. Het Zorgkantoor weigerde dit. Volgens de Nederlandse wet kan iemand die in het buitenland verblijft maximaal voor 13 weken per jaar zorg inkopen met zijn pgb. Die zorg moet dan wel een voortzetting zijn van de behandeling die al in Nederland is begonnen. Dat was bij deze man niet het geval.

Maximum termijn

De rechtbank stelde het Zorgkantoor in het gelijk. De Centrale Raad van Beroep kijkt er echter anders tegenaan. De Raad stelt dat de maximum termijn van 13 weken en de eis dat de behandeling een voortzetting moet zijn van zorg die al in Nederland is gestart, in strijd is met het recht op vrij verkeer van diensten, dat binnen de Europese Unie geldt.

Beperkingen

De Raad meent dat het Zorgkantoor en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet aannemelijk hebben gemaakt dat het schrappen van deze voorwaarden de zorg in Nederland in gevaar zou kunnen brengen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent overigens niet dat er geen beperkingen zijn aan de besteding van pgb-gelden in het buitenland. Om aanspraak te kunnen maken op een pgb geldt nog steeds dat iemand ‘duurzame banden van persoonlijke aard’ moet hebben met Nederland en dat hij ondanks het verblijf in het buitenland in Nederland moet wonen en verzekerd zijn.

Bron: Binnenlands Bestuur

Ook interessant