Nieuws

Minder uren zorg bij een Wet Langdurige Zorg indicatie?

31 januari 2016, Supportbeurs

Over het onderwerp ´(her)indicatie aanvragen´ komen er, al sinds de hervorming in de zorg, veel vragen binnen bij de Mezzo Mantelzorglijn. Dit is natuurlijk niet vreemd, de zorg is immers veranderd en mensen moeten uitzoeken waar ze nu terecht kunnen. De afgelopen weken komt er steeds vaker een signaal binnen wat mij zorgen baart… 

Donderdagmiddag, 17 december, werd ik gebeld door een mantelzorgconsulent. Zij heeft een cliënt die een herindicatie nodig heeft. De cliënt, Peter, heeft nu nog een indicatie bij de gemeente. Peters gezondheid is verslechterd en hij heeft meer zorg nodig. De gemeente vindt dat hij zorg nodig heeft uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en dat een indicatie van de gemeente niet meer voldoende is.
Peter twijfelt wat hij moet doen. Hij heeft inderdaad meer zorg nodig, maar het is nu eindelijk allemaal goed geregeld. Moet hij dit helemaal overhoop gaan gooien voor een nieuwe indicatie?
De huisarts en buurtzorg raden hem af om een Wet Langdurige Zorg indicatie aan te vragen. Met als reden: ‘Bij de Wet Langdurige Zorg krijg je minder uren zorg dan dat je nu hebt’. Dit zinnetje deed mijn alarmbellen rinkelen. ‘Hé toevallig, mijn collega kreeg vorige week precies dezelfde vraag’ dacht ik nog.

‘Krijg je echt minder uren zorg in de WLZ?’
Dat was de eerste vraag die het gesprek bij mij opriep. Het lijkt me namelijk een slechte zaak als dat zo is. Huisartsen en buurtzorg zeggen die ervaring te hebben. Maar het kan niet waar zijn, want je krijgt een indicatie die aansluit bij het aantal uren zorg dat je nodig hebt. Wanneer een indicatie niet meer toereikend genoeg is, dan zijn er meer uren zorg nodig. Als de uren zorg bij de Wet Langdurige Zorg minder zijn, waarom valt iemand dan onder de WLZ en niet gewoon nog onder de gemeente? Dit klopt mijns inzien niet. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en er niet op achteruitgaan als ze een zwaardere indicatie krijgen. Dit advies van buurtzorg en huisartsen leidt tot verwarring.

Hoe nu verder?
Ik adviseer Peter om uiteen te zetten hoeveel uur zorg hij nu krijgt en wat er meer nodig is, waarvoor en wie die zorg kan geven. Op de internetsite van het CIZ kan Peter een test doen om te zien onder welke zorg hij valt. Ook adviseer ik hem nog eens na te vragen bij de huisarts en buurtzorg wat hun precieze ervaringen zijn en wat het probleem is. Ook kan Peter voordat hij een nieuwe indicatieaanvraag indient zijn situatie telefonisch bespreken met het CIZ en advies vragen. Het gaat er uiteindelijk om dat er passende zorg wordt geboden en dit zou geen probleem mogen zijn. Wanneer Peter het niet eens is met het besluit kan hij bezwaar maken.

Heeft u de ervaring dat de indicatie van de Wet Langdurige Zorg minder uren zorg biedt? Dan horen wij dat graag van u. Of heeft u een ander belangrijk signaal dat met mantelzorg te maken heeft? Geef dat dan door aan mij of mijn collega’s van de Mezzo Mantelzorglijn. Wij verzamelen deze signalen en komen hiermee op voor de belangen van mantelzorgers en zorgvragers. Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

Bekijk & lees ook de overige artikelen door Mezzo op SupportBeurs.nl.

Ook interessant