Moet je als PGB-houder transitievergoeding betalen?

26.07.2017 | Algemeen nieuws | 3339 keer bekeken
Moet je als PGB-houder transitievergoeding betalen?

Chronisch zieken en gehandicapten kunnen in Nederland gebruik maken van het zogeheten PGB, het Persoonsgebonden Budget. Met dit budget koop je zelf zorg in. Door de inkoop van deze zorg ga je als PGB-houder een arbeidsrelatie aan met de zorgverlener. Je kunt dan ook zeggen dat je een werkgever bent en dat je het salaris van de zorgverlener betaalt uit het PGB. Betekent dit dan ook dat je aan de zorgverlener een transitievergoeding moet betalen als het dienstverband ophoudt te bestaan?

Wet Werk en Zekerheid

Sinds de invoering van de WWZ, de Wet Werk en Zekerheid, moet een werkgever een transitievergoeding aan werknemer betalen als het dienstverband tegen de wil van de werknemer wordt opgezegd én deze langer dan 24 maanden in dienst was. Geldt de verplichting om een transitievergoeding te betalen ook voor de PGB-houder die afscheid neemt van een zorgverlener? De vergoeding komt in dat geval meestal ten laste van het PGB. Is dat de bedoeling van de wetgever geweest? Of zorgt de bijzondere aard van deze arbeidsovereenkomst ervoor dat de transitievergoeding niet verschuldigd is? Over deze vragen oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden.

Casus verstoorde relatie PGB-houder en zorgverlener

In de zaak die bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorlag, was er een verstoorde relatie ontstaan tussen de PGB-houder (werkgever) en de zorgverlener (werknemer). Volgens de PGB-houder had de zorgverlener zelf ontslag genomen. De zorgverlener betwistte dit, ging naar de kantonrechter en eiste dat de PGB-houder het salaris moest doorbetalen.

Kantonrechter kent transitievergoeding niet toe

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst omdat er sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie. Maar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vond de kantonrechter het toekennen van de transitievergoeding onaanvaardbaar. De kantonrechter oordeelde dat de PGB-houder geen economisch voordeel beoogde te behalen met de arbeidsovereenkomst en dat het PGB geen ruimte liet voor de toekenning van een transitievergoeding. De vergoeding werd niet toegekend.

Hof kent transitievergoeding wél toe

De zorgverlener was het niet eens met de beslissing van de kantonrechter, ging in hoger beroep en verzocht het Hof om alsnog de transitievergoeding toe te kennen. In tegenstelling tot de kantonrechter keek het Hof strikt naar de wet en de daarin genoemde uitzonderingen. Het Hof oordeelde dat de zorgverlener in principe aanspraak kon maken op de transitievergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden duurde en op verzoek van de PGB-houder was beëindigd terwijl er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen.

Het Hof stelde vervolgens dat de toepasselijkheid van een transitievergoeding in een zaak waarin de werkgever een PGB-houder is, niet is uitgesloten. Het Hof vond het bovendien onvoldoende duidelijk dat toekenning van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was, zoals de kantonrechter had geoordeeld. De wetgever heeft volgens het Hof geen aanleiding gezien om voor de verhouding tussen de PGB-houder en zorgverlener een uitzondering te maken op de verschuldigdheid van de transitievergoeding. De transitievergoeding werd daarom alsnog toegekend.

De wetgever

Heeft de wetgever de situatie van een PGB-houder over het hoofd gezien? Onderscheidt de arbeidsovereenkomst tussen de PGB-houder en een zorgverlener zich niet van reguliere arbeidsovereenkomsten? Blijkbaar heeft de wetgever geen aanleiding gezien om een uitzondering te maken op de transitievergoedingsregeling in de situatie van de PGB-houder. Dit betekent dat de vergoeding ten laste komt van het PGB, wat er toe zal leiden dat de PGB-houder minder zorg kan inkopen. Is dat wel de bedoeling geweest van de wetgever? Of ligt hier een taak weggelegd voor de wetgever om de wet te wijzigen?

Wat vind jij er van dat een PGB-houder ook een transitievergoeding dient te betalen en daardoor minder zorg kan inkopen?

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (8)

Reageren
 • R Siekerman
  03.08.2017 - 20:40 uur | R Siekerman

  Het kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat een PGB-houder uit zijn budget zaken moet betalen die niet voor zorg bestemd zijn.
  Een uitspraak van het hof met merkwaardige gevolgen.
  Met spoed de wetgever inschakelen om de wet te repareren om dit effect te voorkomen.

 • S. B.
  03.08.2017 - 18:45 uur | S. B.

  Helaas ook meegemaakt hier. Uit pgb van mijn zoontje van 10 jaar nota bene...

 • 03.08.2017 - 18:14 uur | Erna de Leeuw

  Ik kan me niet voorstellen dat PGB gelden moeten worden verstookt aan het doorbetalen van een hulpverlener die om wat voor reden dan ook, niet meer kan of wil werken voor een cliënt. Ik vind het sowieso al een ontzettend kunstmatige constructie dat je als PGB houder dan dus ook nog werkgever moet zijn. Alsof je je energie niet ergens anders aan wilt en moet besteden.
  Slecht systeem, en als dit er uit kan voortvloeien helemaal.
  Maak het mensen die echt zorg nodig hebben toch niet zo onmogelijk allemaal!

 • El Hof
  03.08.2017 - 17:41 uur | El Hof

  Je kunt het ontslag middels een brief "aanzeggen", met in achtneming van de wettelijke opzeg termijn.
  Per direct moet er diefstal, mishandeling, grove scheldpartijen, ruzie zijn ontstaan.
  Als het niet meer gaat moet je toch als budgethouder een arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen zonder daardoor in de problemen te komen.
  Hoop dat Per Saldo dit snel gaat aankaarten want daar is het PGB niet voor.
  De zorgverlener kan wel stoppen wanneer ze wil.

 • 03.08.2017 - 14:56 uur | Ine Tan

  Werk aan de winkel voor PerSaldo! Deze situatie is blijkbaar over het hoofd gezien en moet per direct veranderd worden. Je kunt met je budget geen 2 (in)formele zorgverleners tegelijk betalen voor dezelfde functie. De indicatie voor je budget is gebaseerd op het aantal uren die je nodig hebt en niet 2 x zoveel. Ik ben zelf ook budgethouder en dat is bij mij gelukkig nog niet voorgekomen. Ik heb dan ook contracten zonder vaste uren. Misschien komt dat dan beter uit in zo'n geval.

 • Becky Stam
  03.08.2017 - 11:16 uur | Becky Stam

  Ik vind het gewoon niet kunnen, dat je als PGB houder verplicht wordt een transitievergoeding te betalen aan een zorgverlener die het niet eens was met je besluit om ontslag aan te bieden wegens een verstoorde relatie. Een PGB houder moet al aan alle kanten rekenen, rekenen, rekenen om binnen het budget te blijven en zorg te kunnen inkopen. Ik heb zelf ook PGB en kom met heel veel moeite uit met mijn budget en de meerzorg die ik er bovenop heb. Daardoor kan ik bijvoorbeeld geen ZZP-er betalen, kan ik nauwelijks aan zorgverleners komen, omdat die "meer kunnen verdienen bij een organisatie dan bij mij", en ben ik niet in staat de meeruren van de zorgverleners die dan wel voor mij willen werken (tegen een hongerloontje) te declareren en uit te betalen!
  Ik snap ook de uitspraak van het hof niet. De PGB houder wordt nooit beter van het PGB in economische zin, want die heeft alleen de beschikking over het PGB om zorg in te kopen. Een werkgever, bedrijf of organisatie heeft wel de beschikking over financiële middelen en is in staat van "eigen middelen" een werknemer te betalen. De zorgverlener uit bovengenoemd verhaal is de enige die economisch beter zal worden en die zal sneller een baan hebben dan dat de PGB houder een zorgverlener heeft, als de PGB houder dat dan nog kan betalen!
  En dan durf je je nog steeds een zorgverlener te noemen? Verdiep je eerst maar eens in de gevolgen die het voor een PGB houder heeft! Een PGB krijg je echt niet handje contantje en vrij beschikbaar! Laat staan, dat je zomaar een PGB toegewezen krijgt!

 • 31.07.2017 - 17:29 uur | Frans de Wit

  Vind dat er geen vergoeding moet plaats vinden, dat kan ook niet in ons geval want op het budget kwamen we al flink te kort en hebben dat uit eigen zak moeten aanvullen. Daarom ook hebben wij een gedeelte weer om laten zetten in natura. Het is toch begrijpelijk dat een zorgverlener weer vervangen moet kunnen worden door een andere zorgverlener? Kan toch ook niet vergeleken worden met iemand die een product maakt of levert? Er is geen ruimte voor zulke onzin. Je behoort hulp te verlenen en een zorgvrager mag je niet extra gaan belasten en zeker ook niet juridisch. Bij een bedrijf die zorgverleners in dienst heeft en uitzend zeg maar, zal het anders bekeken kunnen worden. Maar zeker niet patuculier omdat de finacien al via een zorgverzekering loopt.

 • Liann Daalder
  29.07.2017 - 11:30 uur | Liann Daalder

  Ik reageer hier graag op in een privé mail.
  Soortgelijke situatie gehad verder vind ik het te persoonlijk om hier openlijke op in te gaan.

  Met vriendelijke groet,
  Liann Daalder

13.03.2020 t/m 14.03.2020

ZieZo-beurs 2020

Utrecht