Nieuws

Natuur… natuurlijk toegankelijk voor iedereen?

10 februari 2016, Supportbeurs

Bij de ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, gaat de aandacht vaak uit naar de toegankelijkheid van gebouwen, instellingen, voorzieningen enz. Maar de natuur moet natuurlijk net zo zeer toegankelijkheid zijn. Iedereen, met en zonder beperking, heeft het recht om er op uit te trekken in de natuur en optimaal van de natuurpracht te genieten. Alleen is dat wanneer je een beperking hebt, niet altijd zo vanzelfsprekend. Het project ‘Natuur, toegankelijk voor iedereen’ van Natuurmonumenten zet zich hiervoor in.

Natuurmonumenten maakt natuur gastvrij voor iedereen

Natuurmonumenten heeft samen met het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK) en Kenniscentrum Groen & Handicap het project ‘Natuur, toegankelijk voor iedereen’ opgezet. Het project heeft 1,9 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangen.

Er zijn 40 natuurgebieden in Nederland geselecteerd, die zich door hun omvang, bereikbaarheid en spreiding over het land goed lenen om ‘aangepast’ te worden, zodat ook mensen met een beperking volop kunnen genieten. Deze aanpassingen vinden in de loop van de komende 2 jaar plaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om het creëren van extra faciliteiten zoals verharde en brede paden, extra bankjes om uit te rusten, begaanbare / berijdbare bruggen en steigers, voldoende parkeerplaatsen voor invaliden, invalidentoiletten enz.

Daarnaast worden ook korte aantrekkelijke routes met een lengte tussen de 2 en 4 km uitgestippeld. Je krijgt uitgebreide informatie over deze routes, zoals over het soort ondergrond en of er hellingen en obstakels als klaphekken of wildroosters op de route aanwezig zijn. Deze informatie kan je op informatiepanelen in de natuurgebieden en via de speciale route-app ter plekke zien, maar uiteraard ook op de website van Natuurmonumenten, zodat je je optimaal op je tocht door de natuur kan voorbereiden.

Draag ook zelf je steentje bij om de natuur toegankelijk te maken

Het project ‘Natuur, toegankelijk voor iedereen’ staat niet op zichzelf in het drempelvrij maken van de natuur voor mensen met een beperking. Samenwerkend partner Kenniscentrum Groen & Handicap had bijvoorbeeld in 2012 al het project ‘Wandelen, goed voor elkaar’ opgezet.

Dit laatste project heeft tot doel om alle wandelpaden die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap in kaart te brengen. Het overzicht kan je op de website Wandelenmeteenbeperking.nl terugvinden. Sinds 2014 is de financiering van dit project stopgezet, maar vrijwilligers, de zogeheten ‘ambassadeurs’, blijven actief met het inspecteren van wandelpaden en het inventariseren van de mate van toegankelijkheid.

Ben jij een natuurliefhebber en wil jij jouw ervaringen met bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Nederlandse natuurgebieden delen? Meld je aan bij Kenniscentrum Groen & Handicap en word ambassadeur. Zo kan jij je steentje bijdragen aan een natuur zonder drempels.

Ook interessant?
Leuke wandelroutes ook begaanbaar met scootmobiel of rolstoel
Wandelroutes zonder drempels

Ook interessant