Nieuws

Niet veel zorgrobots ingezet om zelfredzaamheid te vergroten

9 augustus 2015, Supportbeurs

Er is een grote rol weggelegd voor zorgrobots als het gaat om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking. Uit onderzoek uitgevoerd door studenten van de TU Eindhoven blijkt dat het aandeel ingezette zorgrobots echter achter blijft bij de vraag.

De onderzoekers zeggen dat hun onderzoeksresultaten aantonen dat mensen die ondersteuning krijgen van een zorgrobot actiever, zelfredzamer en zelfstandiger worden. De zorgrobots geven niet alleen gezelschap, maar nemen ook taken in huis over, waardoor mensen veel minder afhankelijk worden.

Zorgvraag neemt af door zorgrobots

Als er meer robots worden ingezet, scheelt dat veel geld. Zorgvragers kloppen dan minder vaak aan bij zorginstellingen en zelfs het aantal verpleeghuisopnames zou rigoureus afnemen. Maatschappelijk gezien is dat uit kostenoverwegingen voordelig, maar natuurlijk vooral ook voor de personen in kwestie.

Pilots krijgen niet altijd een vervolg

Zorgorganisaties die proeven hebben gedaan met zorgrobots, zijn daarover zeer tevreden. Maar toch krijgt een dergelijke pilot niet altijd een vervolg. Een gemiste kans volgens de onderzoekers. De vijf verschillende typen robots die zij onder de loep namen, werden beoordeeld op factoren als financiën, acceptatie, eigenschappen van de robot, gebruik en effect.

Prijs staat het gebruik van zorgrobot in de weg

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het prijskaartje dat aan een zorgrobot hangt nog regelmatig een obstakel vormt voor verder gebruik. De onderzoekers stellen voor om  zorgverzekeraars meer bij de zorgrobotica te betrekken. Wellicht kunnen zij een vorm van subsidie op de robots verstrekken. Dat zou er zeker aan bijdragen dat mensen sneller overgaan tot het gebruik van de robot.

Kennis vergroot het gebruik van de zorgrobot

Naast de kostenkwestie, is de acceptatie van de robot nog een punt. Meer voorlichting aan cliënten en zorgverzekeraars zou dit pijnpuntje wegnemen. Welke eigenschappen belangrijk worden gevonden aan een robot – de derde factor waarop de robots zijn beoordeeld door de onderzoekers- is afhankelijk van het doel van de robot. Een aantal algemene eigenschappen is: toegankelijkheid, stabiliteit, veiligheid, interactie, gewicht en de match tussen het doel en… uiterlijk. Dat laatste mag niet te menselijk zijn omdat dat juist gebruikers afschrikt.

Zorgrobot ingebed in het dagelijks leven

Een andere belangrijke onderzochte factor is het structurele (lees: regelmatige) gebruik van de zorgrobot. Het effect is namelijk het grootst bij een robot die onderdeel is van het dagelijks leven van de gebruiker. Is er meer kennis aanwezig bij de gebruiker, dan leidt dat automatisch tot een toename van het gebruik. Hoe groot het positieve effect is, hangt hier nauw mee samen.

Advies

Cliënten en zorgverleners zullen eerder gebruik maken van robotica als er een zichtbaar aangetoond positief effect is, bijvoorbeeld het vergroten van de zelfredzaamheid. De onderzoek studenten adviseren daarom om verder onderzoek te doen naar mogelijke positieve effecten van het inzetten van zorgrobots.

Bron: Skipr.nl

Ook interessant