Nieuws

Nieuw innovatietraject voor mantelzorg

16 juni 2014, Supportbeurs

Met hun nieuwe programma ‘In voor Mantelzorg’ willen Vilans en Movisie tachtig organisaties bereiken. Het ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport trekt vier miljoen euro uit voor het programma.  

‘In voor Mantelzorg’ richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. Deelnemers kunnen een innovatietraject volgen, waarin ze concrete adviezen krijgen over hoe de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten te verbeteren en de mantelzorgers te ondersteunen.

Webinars
De gehele zorgsector kan de ervaringen en de kennis van ‘In voor Mantelzorg’ online bekijken. ‘In voor Mantelzorg’ gaat deze informatie verspreiden via onder andere webinars. Ook worden zorgmedewerkers opgeleid tot ambassadeurs, zodat zij mantelzorgers inspireren.

Extra ondersteuning
Het kabinet voert met de vier miljoen euro die  het ministere van VWS uitrekt de motie uit die SGP-Tweede kamerlid Van der Staaij in oktober vorig jaar indiende. Hij pleitte hierin voor extra ondersteuning van mantelzorgers, gemeenten en werkgevers.

Innovatie
Het programma ‘In voor zorg!’ van Vilans en VWS, de voorloper van ‘In voor Mantelzorg’, biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om innovatieve trajecten te realiseren voor het maken van een professionaliseringsslag. ‘In voor Mantelzorg’ volgt de werkwijze van het programma ‘In voor zorg!’.

Ook interessant