Nieuws

Nieuwe maatregel om eigen bijdrage Wlz te verlagen

6 november 2017, Supportbeurs

Het voorstel van de nieuw aangetreden minister Hugo de Jonge
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen
bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) te verlagen is door de ministerraad
positief ontvangen.

Door vanaf begin volgend jaar het percentage van het inkomen
dat meetelt om de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen te verlagen van 12,5 % naar 10 %
gaan vooral mensen met een modaal inkomen er op vooruit. Geschat wordt dat zij €
30,- tot € 150,- per maand minder gaan betalen. Schatting is dat zo’n 30.000 personen profiteren van de maatregel.

Personen die intensieve zorg nodig hebben en nog thuis wonen
of in een zorginstelling profiteren van de maatregel. Naast het inkomen bepaalt
ook het vermogen de hoogte van de eigen bijdrage Wlz. Het kabinet bekijkt de
mogelijkheid om de vermogensinkomensbijtelling van 8 % naar 4 % te verlagen.

Kabinet Rutte III wil stapeling van zorgkosten voorkomen
voor mensen met een chronische aandoening of beperking. Eerder werd al bekend
dat voor de Wmo vanaf 2019 een abonnementstarief
ingevoerd wordt dat voor velen gunstig uitpakt en dat het eigen risico volgend
jaar niet omhoog gaat.

Ook interessant