Nieuws

Nog geen run op e-health toepassingen

14 juni 2016, Supportbeurs

De voorspelling dat e-Health toepassingen binnen de zorg een hoge vlucht zouden nemen is (nog) niet uitgekomen. Minister Schippers heeft nu aangekondigd om de komende vier jaar 20 miljoen euro uit te trekken om het gebruik van e-health te stimuleren.  

Technologie maakt zorg menselijker

Het lijkt misschien ondenkbaar, maar dankzij technologie en ICT wordt de zorg menselijker. Toch is het zo. Wanneer diverse e-health toepassingen routinecontroles en –afspraken vergemakkelijken of zelfs overbodig maken, hebben zorgverleners meer tijd voor persoonlijke aandacht en een luisterend oor. Een win-win situatie voor zowel jou als zorgvrager, als voor de professionele zorgverlener.

Drie e-health doelstellingen

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben in samenwerking met partijen uit de zorgsector drie doelstellingen geformuleerd om via e-health de kwaliteit van de zorg en leven te verhogen:

Doelstelling 1: Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, zoals medicatie-informatie, vitale functies en testresultaten én kunnen zij deze gebruiken in applicaties.

Doelstelling 2: Binnen 5 jaar kan 75% van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren (bijvoorbeeld van gewicht, bloeddruk…), vaak in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

Doelstelling 3: Binnen 5 jaar heeft iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt de mogelijkheid om via een beeldscherm, als bijvoorbeeld een telefoon of computer, 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.

Doelstellingenmeting laat weinig vooruitgang zien

Uit onderzoek door Nictiz en NIVEL blijkt dat bijna 20% van de chronisch zieken en bijna 40% van de kwetsbare ouderen geen computer en/of internet heeft. Een essentiële voorwaarde als je als zorgvrager gebruik wilt maken van e-health… De onderzoeksresultaten op een rijtje:

Resultaat doelstelling 1: Naast de afwezigheid van een computer en/of internet is er blijkbaar ook veel onwetendheid over de mogelijkheden van e-health. Bijna 70% weet niet of hun huisarts, ziekenhuis of apotheek al via internet toegang verleent tot hun dossier. Ruim 1 op de 3 chronisch zieken wil wel graag inzage. Zorgverleners zouden jou meer moeten informeren over de mogelijkheden van e-health en zeker over de mogelijkheden die zij jou al via internet / ICT bieden om met hen in contact te komen.

Resultaat doelstelling 2: Zelfstandig metingen uitvoeren ziet 91% van de chronisch zieken en 80% van de kwetsbare ouderen wel zitten. Maar in praktijk vallen de aantallen tegen: respectievelijk 47% van de chronisch zieken en 44% van de kwetsbare ouderen voert zelf metingen uit.

Resultaat doelstelling 3: Slechts 5% van de mensen wie zorg en ondersteuning ontvangt kan nu direct van huis uit visueel contact maken met de zorgverlener. De zogeheten ‘beeldschermzorg’ is duidelijk nog niet van de grond gekomen. Sterker nog: 40% wíl niet eens van beeldschermzorg gebruik maken en 50%t weet het nog niet. Beeldschermzorg blijkt vooral impopulair omdat mensen er de meerwaarde niet van inzien of de voorkeur geven aan ‘gewoon’ contact.

Hoe het gebruik van e-health stimuleren?

Met het extra geld dat minister Schippers heeft uitgetrokken worden bestaande eHealth initiatieven ‘opgeschaald’ en nieuwe start-ups versneld. Verder wordt geïnvesteerd in een betrouwbaar publiek identificatiemiddel (eID) en kun je straks in pop-up stores terecht voor demonstraties van diverse mogelijkheden op het gebied van e-health.

Hoe sta jij tegenover al die digitalisering in de zorg? Heb jij al positieve of negatieve ervaringen met e-health? Deel ze in een reactie.

Ook interessant