Nieuws

Onbeperkt Meedoen: hoe toegankelijk is Nederland inmiddels?

9 augustus 2018, Supportbeurs

Op 14 juli 2016 werd het VN-Verdrag voor de mensen met een beperking eindelijk van kracht. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn er nog veel obstakels te overwinnen voor een toegankelijk Nederland. Dat bleek ook uit het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-Verdrag, dat eind vorig jaar aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd overhandigd. Het kabinet wil nu graag ‘betekenisvolle stappen’ zetten zodat mensen met een beperking in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Hiertoe is het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ opgesteld.

Toegankelijk of ontoegankelijk?

Naar de bioscoop, een voetbalwedstrijd bijwonen, uit eten gaan, een beursbezoek, het openbaar vervoer gebruiken, naar het strand Allemaal geen ‘bijzondere’ activiteiten an sich maar als je een beperking hebt, kunnen juist deze doodgewone zaken toch nog voor flink wat problemen zorgen. Sinds de inwerkingtreding van het VN-Verdrag, kun je belemmeringen om mee te doen aan de samenleving aankaarten bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het College kreeg bijvoorbeeld veel klachten binnen over de toegankelijkheid van afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Te krappe stemhokjes, te hoge gleuven voor de stembussen, te hoge tafeltjes, trappen in een ‘rolstoeltoegankelijk stembureau’… Het mag duidelijk zijn dat de gemeenten nog flinke stappen moeten zetten om stemlokalen 100 procent toegankelijk te maken, zoals dat vanaf 1 januari 2019 verplicht is.

Het is echter niet allemaal negatief! Er worden uiteraard al diverse stappen gezet om Nederland algemeen toegankelijk(er) te maken. Bijvoorbeeld ook op regionaal / lokaal niveau. Zo is het Platform Gehandicapten Leiden gefocust op het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en ruimten in Leiden. Ze willen dat beleidsmakers bewuster en op voorhand rekening houden met de ‘toegankelijkheid’, zodat ze achteraf geen (dure) corrigerende maatregelen moeten treffen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) raadt gemeenten aan om zelf, middels een zogenaamd VAC-advies, de toegankelijkheid van hun (openbare) gebouwen te toetsen. Zo vermijden ze dat inwoners een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit voorkomt frustratie, hoge kosten en imagoschade.

Onbeperkt Meedoen

Maar als één van de ruim 2 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland, loop je dus nog steeds bijna dagelijks (letterlijk of figuurlijk) tegen obstakels aan. Wonen, sporten, werken, onderwijs, cultuur, zorg, vervoer… de Nederlandse maatschappij mag kortom nog wel inclusiever. Met het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ wil het kabinet Nederland op verschillende terreinen beter toegankelijk maken. Fijn is het dat het kabinet hiervoor samenwerkt met gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties maar ook met ervaringsdeskundigen en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte (Alliantie).

In het programma is onder andere aangekondigd dat er een richtlijn komt voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Zo wordt voor alle betrokken partijen bij het (ver)bouwproces duidelijk welke maatregelen nodig zijn om het gebouw goed toegankelijk te maken. Het streven is verder te zorgen dat alle (bus-, tram- en trein-) stations in 2030 toegankelijk zijn. Om drempels in leren en studeren weg te nemen, komt er in de verschillende onderwijssectoren een dialoog voor inclusiever onderwijs. Tot slot worden er ook stappen gezet om de toegankelijkheid van websites en apps te vergroten. Concreet hebben werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland over dit laatste al bekend gemaakt dat ze tienduizenden ondernemers gaan helpen met het toegankelijk maken van hun bedrijf of website.

De VNG heeft een kopgroep van 25 gemeenten gevormd, die voorop lopen bij het uitvoeren van het VN-Verdrag. Deze kopgroep inspireert en helpt weer andere gemeenten. Om de Alliantie, werkgeversorganisaties en gemeenten te helpen deze plannen uit te voeren, stelt het kabinet drie miljoen euro beschikbaar.

Ook interessant