Nieuws

Ondersteuning bij mantelzorg: zo kan het beter

23 oktober 2018, Supportbeurs

Mantelzorger zijn is voor veel mensen ‘vanzelfsprekend’, zij hebben meestal een emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Dat is mooi, maar in de praktijk is mantelzorg verlenen vaak zwaar en ligt overbelasting op de loer. Uit onderzoeken van I&O Research en Mezzo blijkt dan ook dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan ondersteuning, maar vaak niet goed weten wat er allemaal mogelijk is. Hoe kan de mantelzorgondersteuning beter?

Meer bekendheid voor ondersteuning

I&O Research heeft onderzoek gedaan naar intensieve mantelzorg in Leiden. Hun conclusies gelden echter ook voor andere plaatsen en voor minder intensieve zorg. Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de zorgverleners één of meer voorzieningen voor mantelzorgondersteuning kent en daar gebruik van maakt. Denk aan bijeenkomsten, lotgenotencontact, gesprekken met hulpverleners en mantelzorgwaardering. Toch mag de bekendheid van de ondersteuning nog steeds groter, vinden mantelzorgers. Duidelijke communicatie over wat er allemaal mogelijk is in de buurt, is daarvoor nodig.

Meer aandacht voor respijtzorg

Mantelzorgers zijn minder goed op de hoogte van vervangende of respijtzorg. Daaronder valt bijvoorbeeld dagbesteding, logeren of iemand anders die de zorg even overneemt. Zorgverleners hebben dan even wat tijd voor zichzelf. In de praktijk wordt onvoldoende gebruik gemaakt van deze vormen van ondersteuning. Het aanbod mag dus zeker meer aandacht krijgen, hoewel hier ook meespeelt dat mantelzorgers het soms lastig vinden om taken over te dragen. Een stukje bewustwording is belangrijk: mantelzorgers moeten weten dat het oké dat zij ook aan zichzelf denken.

Meer contact met de professional

Uit het onderzoek van I&O Research komt verder naar voren dat in veel situaties niet alleen sprake is van informele zorg, maar ook van professionals die de zorgvrager ondersteunen. Maar deze hulpverleners hebben vaak onvoldoende oog voor de mantelzorg, geeft het onderzoek aan. De oplossing: veel mantelzorgers willen graag meer betrokken worden bij de formele zorg. Ook vinden zij het prettig als de professional helpt bij het zoeken naar passende ondersteuning en vaker met hen in gesprek gaat.

Meer hulp bij regeldruk mantelzorg

Als laatste geven mantelzorgers tijdens het onderzoek aan dat de regeldruk en administratie rondom mantelzorg echt omlaag moet. Datzelfde blijkt ook uit onderzoek van Mezzo. Nu zijn mantelzorgers gemiddeld drie uur per week bezig met het invullen van formulieren en overige regeltaken. Dat werkt overbelasting nog meer in de hand. Mezzo speelt daarop in en koppelt mantelzorgers aan een mantelzorgmakelaar in de buurt. Deze ‘makelaars’ helpen bij de regeldruk en gaan na of de verzekeraar of de gemeente een vergoeding biedt voor hun ondersteuning. Zo krijgen mantelzorgers niet nog meer administratie erbij. Mezzo werkt voor dit nieuwe project intensief samen met de Beroepsverenging van Mantelzorgmakelaars. ‘Met deze samenwerking ontzorgen wij mensen die al genoeg zorgen,’ aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.

Meer informatie over mantelzorgondersteuning vind je in deze handige wegwijzer.Wat kan er volgens jou beter aan de ondersteuningsmogelijkheden bij mantelzorg?

Bron: Zorg + Welzijn, Mezzo

Ook interessant