Nieuws

Onzekerheid over veranderingen in de AWBZ

27 oktober 2014, Supportbeurs

Dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) begin volgend jaar totaal verandert zal niemand ontgaan zijn. In het tv-programma Radar werd hier op 29 oktober  uitgebreid aandacht aan besteed.

Concreet houdt dit voor een grote groep mensen in dat ze vanuit de huidige AWBZ onder de regelgeving van hun gemeente gaan vallen. Dat levert op zijn zachts gezegd veel angst en onrust op. Er heerst grote onzekerheid en het ‘is maar hopen op het beste’. Want de meeste mensen hebben nog geen idee of er voor hen ook daadwerkelijk iets gaat veranderen en zo ja wat. Mensen hebben hun leven op orde dankzij de hulpzorg die zij nu krijgen en worden geconfronteerd met een enorme verandering in systemen.

Omvang huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Op dit moment vallen zo’n 800.000 mensen onder de AWBZ. Deze wet betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en dekt de zorg en de begeleiding die niet onder de zorgverzekering vallen.

Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet

Van deze 800.000 mensen zullen er per 1 januari 280.000 onder de Wet Langdurige Zorg gaan vallen, de zogenaamde WLZ. Dit zijn mensen die dagelijks intensieve zorg nodig krijgen. Van de 525.000 overige mensen in de AWBZ zullen naar schatting zo’n 200.000 betaald gaan worden vanuit de zorgverzekeringswet. Deze mensen krijgen dan bijvoorbeeld de wijkverpleging vergoed door de basisverzekering.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

Van de resterende 320.000 mensen zullen er zo’n 250.000 gaan vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de WMO 2015. Tot slot komen duizenden jongeren vanuit de AWBZ onder de nieuwe Jeugdwet terecht.
Deze laatste twee wetten (WMO 2015 en Jeugdwet) vallen per 1 januari a.s. onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente zal in de toekomst de zorgvraag van deze mensen beoordelen.

Per Saldo

Bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden budget (PGB), staat de telefoon roodgloeiend. Normaal gesproken ontvangen de medewerkers bij Per Saldo zo’n 500 à 600 telefoontjes per week, dat aantal is nu gestegen naar een record van 1.400 of zelfs meer. Allemaal mensen die zich afvragen wat er nu precies gaat gebeuren, waar ze terecht komen, of ze hun PGB houden, wanneer ze precies verder geïnformeerd worden…

Per Saldo is van mening dat er teveel haast is gemaakt met de veranderingen en dat de wet te snel wordt ingevoerd. Met als gevolg dat goede informatieverstrekking zo laat op gang komt. Want een voorlichtingscampagne kan pas gestart worden als wetten zijn aangenomen. Een wet uitleggen die nog niet is aangenomen in de Tweede Kamer is lastig…

Late informatieverstrekking over transitie in zorgstelsel

Enerzijds is de informatieverstrekking over alle veranderingen in de regelgeving in het zorgstelstel zo gebrekkig, omdat het beleid bij veel gemeentes gewoonweg nog niet is vastgesteld. Aan de andere kant kunnen de gemeentes de mensen nog niet aanschrijven, omdat de mensen om wie het gaat nog niet bekend zijn. Oorzaak hiervan is dat de gegevens van betrokkenen heel laat ‘vanuit de instanties die verantwoordelijk zijn voor de huidige regelgeving ’ verstrekt worden aan de gemeentes.

Overgangsrecht

Vooral voor mensen die zich zorgen maken over alle veranderingen die op hun afkomen is het belangrijk te weten dat er een zogenaamd ‘overgangsrecht’ is.  Dit ‘overgangsrecht’ is wettelijk vastgelegd en gemeentes moeten hieraan voldoen. Mensen hebben indicaties en hebben recht op een overgangssituatie. Volgend jaar moet dan ook in feite gezien worden als een overgangsjaar. Alle mensen die onder de regelgeving van de gemeente komen te vallen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Bekijk de uitzending van Radar
(vanaf 15.48 minuten wordt bovenstaand onderwerp besproken)

Bron: NPO

Ook interessant