Nieuws

Op vakantie! Waarvoor kun je jouw pgb gebruiken?

29 juli 2018, Supportbeurs

Er even tussenuit, verandering van decor en batterijen opladen; op vakantie (kunnen) gaan is fijn. Maar hoe zit het met de nodige zorg en ondersteuning als je op vakantie bent? Kun je daarvoor jouw persoonsgebonden budget (pgb) blijven gebruiken? Afhankelijk van welke instantie jouw pgb verstrekt, zijn er verschillende regels voor. Check voordat je vertrekt altijd met de verstrekker van hoe het precies in zijn werk gaat en zorg ervoor dat je alle formaliteiten vóór vertrek hebt geregeld. Zo voorkom je onaangename verrassingen achteraf!

Regels omtrent vakantie en je pgb in Wmo

Ten aanzien van de invulling van hun verantwoordelijkheden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben gemeenten een grote beleidsvrijheid gekregen. Dit betekent dat het flink kan verschillen hoe gemeenten omgaan met het gebruik van je persoonsgebonden budget tijdens jouw vakantie. Check op voorhand goed hoe het in jouw gemeente zit!

In het algemeen geldt dat je de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, ook tijdens je vakantie met je pgb kunt betalen. Er kunnen wel aanvullende voorwaarden gelden als je je zorgverlener mee op vakantie neemt en je zijn/haar reis- en verblijfskosten, naast de ‘normale’ kosten voor de door hem/haar verleende zorg en ondersteuning, uit je pgb wilt betalen.

Regels omtrent vakantie en je pgb in Wlz

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er duidelijk regels omtrent het gebruik van je persoonsgebonden budget op vakantie. De kosten voor een kortdurend verblijf, zoals een vakantie, kun je volledig vanuit jouw persoonsgebonden budget betalen (‘logeeropvang’). Je krijgt ‘samenhangende zorg’: je betaalt één tarief voor verblijf en zorg, die door één en dezelfde instantie geleverd wordt. Niet inbegrepen zijn de reiskosten van en naar de locatie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet jouw vakantie wel aan volgende voorwaarden voldoen: je hebt 24-7 zorg of toezicht nodig, de vakantie is nodig om jouw naasten/mantelzorgers te ontlasten en de vakantie vindt in een beschermende en/of therapeutische omgeving plaats. Ga je bijvoorbeeld op vakantie bij familieleden, dan wordt niet aan de voorwaarde beschermende/therapeutische omgeving voldaan. Ook als je op vakantie gaat buiten de EU, kun je de vakantie conform het ‘logeeropvang’-principe niet volledig uit je pgb betalen. Je kunt dan in veel gevallen wel jouw budget gebruiken om voor de zorg te betalen die je ontvangt (maar dus niet voor je verblijfskosten).  
Let op dat je vanaf 2016 maximaal 156 etmalen ‘logeren’ per jaar uit je pgb mag betalen.

Neem je een zorgverlener mee op vakantie waarmee je geen (familie- of liefdes-) relatie hebt, dan kun je zowel de kosten voor de zorg als zijn/haar volledige reis- en verblijfskosten uit het pgb betalen. Binnen de Wlz zijn er strenge regels als je naast de zorg bijvoorbeeld óók de reis- en verblijfskosten van jouw familie, partner of naasten uit je persoonsgebonden budget wilt betalen. Voor familie in de eerste en tweede graad en mensen waarmee je een liefdesrelatie hebt, wordt er vanuit gegaan dat jullie samen vakantie vieren en mag je de reis- en verblijfskosten niet in rekening brengen. Dit geldt niet voor familie in de derde graad (oom, tante, neef, nicht…); in dit geval zijn de algemeen geldende voorwaarden van toepassing.

Belangrijk om te weten als je een pgb uit de Wlz hebt, is dat jouw pgb eindigt zodra je dertien weken in een kalenderjaar in het buitenland verblijft. Het maakt daarbij niet uit of het om een onafgebroken verblijf van dertien weken gaat of om verschillende kortere vakanties in het jaar, die tezamen dertien weken in beslag nemen. Wanneer je in Europa verblijft, kun je na die dertien weken nog wél zorg in natura krijgen. Wil je dat niet, dan komen de zorgkosten voor jouw eigen rekening.

Regels omtrent vakantie en je pgb in Zvw

Ook wanneer je een pgb in de Zorgverzekeringsweg (Zvw) hebt, kun je zorg inkopen tijdens je vakantie. Zorgverzekeraars kunnen hier hun eigen (aanvullende) voorwaarden aan stellen. Vraag hiernaar bij je verzekeraar en check of je de eventuele reis- en verblijfskosten van je zorgverlener ook uit jouw pgb mag betalen.

Jouw pgb gebruiken in het buitenland

Wil je tijdens je vakantie in het buitenland de hulp van een lokale zorgverlener inschakelen, dan moet je dit altijd vóóraf aan je gemeente (Wmo), zorgkantoor (Wlz) of zorgverzekeraar (Zvw) melden. Ook ben je verplicht met de lokale zorgverlener een zorgovereenkomst af te sluiten en deze op te sturen. Pas na goedkeuring van deze overeenkomst, kun je de kosten declareren. Dien de formulieren dus altijd tijdig in!

Het kan wel zijn dat een zogeheten ‘aanvaardbaarheidspercentage’ toegepast wordt. Dit percentage is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland en houdt rekening met de prijs van zorg in jouw vakantieland. Verblijf je bijvoorbeeld langer dan zes weken in Spanje, dan kan een aanvaardbaarheidspercentage van 85 procent toegepast worden. Dat betekent dat jouw pgb met 15 procent wordt verlaagd vanaf de eerste dag van jouw verblijf.

Ook interessant