Nieuws

Oprekking criteria quotumwet

10 december 2014, Supportbeurs

De regeringspartijen zijn het eens geworden over het uitbreiden van de criteria voor de zogenaamde Quotumwet. Dat betekent dat straks ook hoger opgeleiden in aanmerking komen voor de 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten die zijn aangekondigd.

Overeenstemming over een nieuw plan

Zowel de Vereniging voor Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) als de VVD hadden in een eerder stadium al aangegeven dat hoger opgeleide mensen met beperkingen, die net boven het wettelijk minimumloon verdienen, buiten de boot dreigden te vallen binnen de oorspronkelijke wettelijke kaders. Zij pleitten er al in september voor om niet al te strikt met de criteria om te gaan. En nu zijn  VVD en PvdA het dus eens geworden over een plan daarvoor.

Mocht blijken dat dat tot verdringing van lager opgeleiden leidt, dan wordt het aantal banen uitgebreid. De vernieuwde plannen worden naar alle waarschijnlijkheid gesteund door oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Toezegging van de staatssecretaris

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters is blij dat er overeenstemming is bereikt over de aanpassing van de criteria. PvdA-Kamerlid John Kerstens had geen bezwaar tegen een grotere doelgroep, maar wilde niet dat dat ten koste zou gaan van de bestaande. Met de toezegging dat als er mensen de dupe dreigen te worden, het aantal banen wordt uitgebreid, is Kerstens daarin gerustgesteld. Als de gemaakte afspraken over de 125.000 extra banen niet worden gehaald, treedt de Quotumwet officieel in werking. Er worden dan boetes opgelegd aan bedrijven die niet voldoen aan de verplichting om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt het boetebedrag van € 5.000,- voor bedrijven te laag. Ze zal voorstellen dit bedrag te verdubbelen.

Beschermde werkplek

De Tweede Kamer maakt zich intussen ook bezorgd over de vraag of de gemeenten wel voldoende beschermde werkplekken inrichten voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. De Participatiewet voorziet in 30.000 van dergelijke werkplekken. Sommige gemeenten hebben al aangekondigd deze plekken in te zetten door mensen als vrijwilliger of in de dagbesteding te laten werken. De staatssecretaris maakte duidelijk dat de beschermde plekken expliciet moeten worden ingevuld door regulier werk tegen een reëel loon. Er mag wat Klijnsma betreft dus geen sprake zijn van vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering.

Ook interessant