Nieuws

Participatiewet

2 september 2015, Supportbeurs

De Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) zijn per 2015 samengevoegd tot één nieuwe wet: de Participatiewet.

Met de participatiewet beoogt de regering iedereen als volwaardig burger mee te laten doen en hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Uitgangspunt is de eigen kracht van de mensen.

Participatie, bij voorkeur via werk c.q. de reguliere arbeidsmarkt, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde van burgers.

De gemeente heeft een centrale, leidende rol bij de uitvoering van de Participatiewet.
 

Ook interessant