Nieuws

Passend onderwijs verloopt nog niet altijd vlot

7 juli 2014, Supportbeurs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle Nederlandse scholen zorgplicht in het kader van het passend onderwijs. Scholen zijn vanaf dat moment verplicht om een passende plek te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De procedure is helder, maar het gaat nog lang niet altijd goed.

Passend onderwijs in maximaal 4 stappen
Stap 1
: Ouders of verzorgers melden het kind aan op de school van hun voorkeur en geven daarbij aan dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. In principe kan dit volstaan.
Stap 2: Als de school niet kan bieden wat het kind nodig heeft, dient de school met de ouders in gesprek te gaan. De school, het schoolbestuur of een samenwerkingsverband kan met de ouders meedenken over een passende plek en zo tot een oplossing komen.
Stap 3: Als de partijen er niet uit komen dan kan er gratis een onderwijsconsulent ingeschakeld worden. Dit is een deskundige op het gebied van onderwijs aan kinderen met een stoornis, handicap of ziekte. Deze kan dan advies geven over passend onderwijs.
Stap 4: Als er dan nog geen oplossing gevonden is dan kunnen ouders een oordeel vragen aan de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering passend onderwijs.

Brugklassers missen de boot
Het loopt echter nog lang niet altijd even vlot en scholen willen leerlingen nog wel eens weigeren. Vooral bij de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs is het afgelopen jaar nog frequent misgegaan. Er zijn middelbare scholen die weigeren om nu al nieuwe leerlingen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij redeneren dat het passend onderwijs pas op 1 augustus ingaat en dat zij nu dus nog niet aan hun zorgplicht hoeven te voldoen. De scholen gaan dicht voor de vakantie en als de leerling pas aan het begin van het schooljaar wordt aangemeld, is de kans groot dat er geen plaats meer is.

Ook al heeft het Ministerie van Onderwijs een tijdelijke geschillencommissie in het leven geroepen, deze voldoet in de praktijk nog niet altijd. Twee belangrijke problemen zijn enerzijds dat beide partijen samen naar de commissie moeten stappen en anderzijds dat deze commissie alleen een niet-bindend advies kan uitbrengen. Sander Dekker, de Staatssecretaris van Onderwijs onderkent dat scholen niet altijd de ondersteuning kunnen bieden die een kind nodig heeft of dat ouders de ondersteuning die de school biedt onvoldoende vinden. Er zal verder gekeken worden naar hoe de ondersteuning van deze groep kinderen beter georganiseerd kan worden.

Waar melden?
Er ontbreekt bovendien een centraal meldpunt, waardoor het nog onduidelijk is hoe vaak deze problemen nu daadwerkelijk voor komen. PvdA-Kamerlid Loes Ypma heeft ouders opgeroepen zich bij haar te melden. Daarnaast kunnen ouders zich ook melden bij de Geschillencommissie en bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Zo kunnen de problemen zo snel mogelijk in kaart gebracht worden, want ook staatssecretaris Dekker wil dat alle kinderen passend onderwijs krijgen vanaf het komend schooljaar.

Meer informatie en advies: Passendonderwijs.nl, Steunpuntpassendonderwijs.nl, Onderwijsconsulenten.nl.

Ook interessant