Nieuws

Patiëntenfederatie bespreekt ongerustheid

27 augustus 2014, Supportbeurs

In een gesprek op 25 augustus jl. met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft de patiëntenfederatie NPCF haar zorgen geuit over de veranderingen in de langdurige zorg. Van Rijn had de patiëntenfederatie uitgenodigd nadat deze hem een brief stuurde over de vele onzekerheden bij mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg.

Wilma Wind – voorzitter van de NPCF sprak haar bezorgdheid uit namens alle mensen die betrokken zijn bij de langdurige zorg. Patiënten, ouderen en mantelzorgers weten niet waar ze aan toe zijn. “Er moet veel betere informatie komen,”  aldus Wind.

Langer thuis wonen
Wind noemt als belangrijk voorbeeld dat er goed wordt gekeken hoe mensen wonen. Mensen moeten en willen straks langer thuis wonen, maar dat moet ook kunnen, zegt Wind. “Daar moet dan ook gelegenheid voor zijn. Wie drie hoog achter woont en geen lift heeft, moet straks ook ergens terecht kunnen. De NPCF vindt dat er nog te weinig wordt gedaan om nieuwe woonvormen te maken, zodat mensen ook echt langer thuis kunnen blijven wonen.”

De juiste zorg inkopen
Op dit moment onderhandelen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten over de zorg die volgend jaar nodig is in de gemeenten. Wind: “Het is belangrijk dat ze wel de juiste zorg inkopen. Voldoende zorg en ook zorg die past bij wat mensen nodig hebben.” In de brief sprak de NPCF daar haar zorgen over uit. De staatssecretaris heeft toegezegd dat daar ook op wordt toegezien door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de patiëntenfederatie kijkt de inspectie echter vooral naar de administratieve afhandeling en niet naar de tevredenheid van patiënt en de directe omgeving.

Inzet van vrijwilligers
De NPCF sprak bovendien haar zorgen uit over het feit dat er steeds meer wordt gesproken over de inzet van vrijwilligers. Los van de vraag of dat realistisch is, is er dan ook veel aandacht nodig om die vrijwilligers te vinden. Veel mantelzorgers zijn nu al overbelast. Wilma Wind was voorzichtig optimistisch over het gesprek met de staatssecretaris: “We hebben een aantal werkafspraken gemaakt. Nu komt het neer op de uitvoering. We blijven met de staatssecretaris in gesprek over de veranderingen en de gevolgen voor patiënten, ouderen en mantelzorgers. We blijven er bovenop zitten”.

Bron: NPCF

Ook interessant