Nieuws

PGB fraude, wie zijn de echte slachtoffers?

29 februari 2016, Supportbeurs

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kun je als zorgbehoevende zelf je eigen zorg regelen. Je kiest in grote mate zelf welke zorg, begeleiding of hulp je nodig hebt en welke zorgverlener je daarvoor in de arm wilt nemen. Maar die vrijheid wordt ook misbruikt. Niet alleen door PGB-houders zelf, maar soms ook door zorginstellingen en zorgbemiddelaars.

Met PGB gemeenschapsgeld stelen

Fraude met PGB is een misdrijf dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf, werkstraf en/of geldboete. Welke straf precies opgelegd wordt, is onder meer afhankelijk van de grootschaligheid en duur van het bedrog.

Het PGB is bedoeld als betaalmiddel voor de zorg die je nodig hebt, niet voor andere uitgaven. Doe je dat wel, dan steel je gemeenschapsgeld waar je geen recht op hebt. Je kunt niet ‘onbewust’ frauderen met je PGB. Je kiest er bewust voor om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn of door vervalste papieren in te dienen.
Zo werd onlangs nog een vrouw uit Arnhem veroordeeld omdat ze het Persoonsgebonden Budget, dat ze sinds 2009 voor haar spierziekte MS ontving, ten onrechte ook voor privédoeleinden gebruikte. Ze diende onder andere vervalste zorgformulieren in bij de zorgverzekeraar. Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden verplicht de rechter haar nu ook om het onterecht uitgegeven geld (ruim 115.000 euro!) terug te betalen.

Ook PGB fraude door zorginstellingen

Ook bemiddelingsbureaus en zorginstellingen frauderen met PGB. Ze voeren foutieve uren of bedragen in zodat ze betaald krijgen voor zorg die ze nooit hebben verleend. Zorg die nooit is terechtgekomen bij de mensen die de zorg nodig hebben! Pas nog is een man aangehouden die vermoedelijk zo’n 300.000 euro aan PGB geld heeft ontvangen van zorgvragers voor zorg die hij nooit geleverd heeft aan de zorgbehoevenden in kwestie. Ook zou hij andere zorgverleners geholpen hebben met frauderen.

Dat die man een flinke straf boven het hoofd hangt, is alleen maar terecht. Maar let op! Ook als zorgbehoevende PGB houder van frauderende zorginstellingen loop je risico. Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de besteding van je Persoonsgebonden Budget, word je geacht goed in de gaten te houden of je wel de zorg krijgt die je nodig hebt en gedeclareerd wordt.

Zo zijn de slachtoffers van PGB fraude door malafide zorginstellingen als Pyxis (Zeist) en Fundament (Houten) al jaren bezig om van hun schuld bij het Zorgkantoor van Achmea af te komen. Na veel politiek overleg besloot staatssecretaris Van Rijn uiteindelijk dat het Zorgkantoor van Achmea de schulden moet kwijtschelden, als duidelijk is dat de cliënten zelf te goeder trouw waren en het enkel de zorgverlener is die aantoonbaar fraudeerde. Goed nieuws, maar daarmee is de kous nog niet af! Om in aanmerking te komen voor deze kwijtscheldingsregeling wil het Zorgkantoor nu dat de cliënten een contract tekenen waarmee ze aangeven af te zien van verdere procedures tegen het Zorgkantoor en pas dán wil het Zorgkantoor bekijken of deze cliënten überhaupt in aanmerking komen voor de regeling. De advocaat van enkele van deze cliënten heeft het over een ‘wurgcontract’.

Wie zijn de echte slachtoffers van PGB fraude?

Maar de échte slachtoffers van PGB fraude, of het nu door een PGB-houder of door een zorginstelling is, zijn wij zelf. Het PGB wordt met gemeenschapsgeld betaald, ‘ons’ geld. Om onze zorgstaat betaalbaar te houden is het belangrijk dat dergelijke misstanden en fraude uitgebannen worden. Wanneer mensen oneigenlijk gebruik maken van budgetten, zoals PGB’s, worden wij hier uiteindelijk voor ‘bestraft’ met hogere verzekeringspremies en belastingen.

Daarom is er een landelijk PGB meldpunt opgericht. Vraag jij je af of je wel de juiste en afgesproken zorg ontvangt van je zorgverlener en of jouw zorgaanbieder wel volgens de regels werkt? Je kan het bij het opgerichte meldpunt anoniem melden zodat controleurs de zaak kunnen onderzoeken.

Ook interessant