Nieuws

Pgb in zorgverzekering

22 april 2014, Supportbeurs

Mensen met chronische aandoeningen die langdurige zorg van de wijkverpleging nodig hebben,  blijven dit ook in de toekomst zelf regelen met hun persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb wordt straks namelijk onderdeel van de zorgverzekering.

Pgb gered
De Zorgverzekeraars Nederland (ZN) , het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en Per Saldo (de belangenbehartigers van mensen met een pgb) zijn dit overeengekomen.
Deze partijen zijn om de tafel gegaan over hoe de zorg voor pgb-houders ingevuld moet worden, zodra die zorgtaak van de overheid aan de gemeenten wordt overgedragen.

Van AWBZ naar Zvw
Met ingang van 1 januari 2015 maakt de thuisverpleging en verzorging, ook wel extramurale zorg genoemd, geen deel meer uit van de AWBZ, maar van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per Saldo trok aan de bel. Men zag een probleem aankomen voor de tienduizenden mensen die deze zorg nu inkopen middels een pgb. Voor de pgb-houders die een naturapolis en geen restitutiepolis hebben, zou het  in praktijk betekenen dat ze de regie over hoe ze hun eigen zorg willen vormgeven verliezen.

Zvw-pgb dicht hiaat
D66 diende daarop bij monde van Pia Dijkstra een motie in die werd aangenomen door het parlement. De regering zou – in nauw overleg met de zorgverzekeraars en Per Saldo – moeten proberen om het pgb vast te leggen in de Zorgverzekeringswet. Per Saldo berichtte onlangs in een persbericht dat dat, zij het gedeeltelijk, gelukt is. Minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn stuurden een brief naar de Tweede kamer waarin ze meldden dat het Zvw-pgb het hiaat in de zorg zal opvullen.  

Overgangsregeling
Per Saldo vindt het jammer dat de regeling een uitzondering maakt voor mensen die een functiebeperking hebben die wordt ‘veroorzaakt door normale verouderingsprocessen’. Voor deze groep ouderen die nu een pgb ontvangen komt een overgangsregeling tot 31 december 2015. Daarna kunnen zij geen aanspraak meer kunnen maken op een pgb. Zij behouden echter wel het recht op wijkverpleging. De minister legt er de nadruk op dat mensen die hun pgb veilig willen stellen, dat kunnen doen door te kiezen voor een restitutiepolis. Zo kunnen ze ook na 1 januari 2016 zelf de regie over hun zorg voeren.

Ook interessant