Nieuws

PGB’s ongecontroleerd uitbetaald

2 juni 2015, Supportbeurs

De uitbetaling van PGB’s blijft de gemoederen maar bezighouden. Naar nu blijkt, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim 60.000 aanvragen zonder meer goedgekeurd en uitbetaald. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor mensen die een bedrag hebben ontvangen zonder dat dit volledig is gecontroleerd door de SVB.

Achterstanden wegwerken

De oorzaak voor het uitbetalen van PGB-uitkeringen zonder de noodzakelijke controle is gelegen in een tijdelijke maatregel die de Tweede Kamer heeft ingesteld om de SVB de ruimte te geven de achterstanden weg te werken. In de afgelopen maanden is een groot aantal zorgverleners in een penibele situatie terechtgekomen doordat de PGB bedragen niet (op tijd) werden overgemaakt. De SVB kon haar taak niet aan en dat resulteerde in het gegeven dat betalingen niet op tijd, foutief of  zelfs helemaal niet werden uitgevoerd. PGB-houders en hun zorgverleners hebben daardoor schulden gemaakt om de zorg toch voort te kunnen zetten.

Toets met terugwerkende kracht

Dat de SVB nu 60.000 aanvragen zonder controle heeft uitbetaald, lijkt goed nieuws voor de PGB-houders. Het punt is echter, dat de aanvragen op een later moment alsnog gecheckt worden op rechtmatigheid. Blijkt er op dat moment sprake van een te hoog of een te laag bedrag, dan wordt er met terugwerkende kracht een correctie uitgevoerd. Is er te weinig uitbetaald, dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar is er te veel uitbetaald, dan kan het zijn dat de PGB-houder gekort gaat worden en/of dat de zorgverlener geld terug moet betalen. De verwachting is dat ook dat weer tot de nodige commotie zal leiden en uiteraard tot (weer) meer administratieve druk bij de SVB.

PGB debat wordt voortgezet

Donderdag 4 juni wordt het debat over de PGB perikelen voortgezet. Staatssecretaris Van Rijn – die ernstig onder vuur ligt door de hele affaire – zal alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat hij het veld moet ruimen.

Ook interessant