Nieuws

Plaatsing mantelzorgwoningen makkelijker

5 augustus 2015, Supportbeurs

De regelgeving rondom mantelzorgwoningen is sinds het najaar 2014 versoepeld. Een positieve ontwikkeling die beter aansluit bij het huidige kabinetsbeleid, waarin zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen wordt gestimuleerd. Door de nieuwe regels hebben mantelzorgers minder te maken met allerlei ingewikkelde en tijdrovende procedures.

Een grote stap voorwaarts

Soms is de afstand tussen mantelzorger en zorgvrager zo groot dat het noodzakelijk is om dichter bij elkaar te gaan wonen. Tot voor kort was het plaatsen van mantelzorgwoningen een ingewikkelde kwestie, onder meer door de geldende bestemmingsplannen. Op 1 november 2014 is hier verandering in gekomen. De nieuwe regelgeving maakt dat het plaatsen van mantelzorgwoningen tegenwoordig (doorgaans) vergunningsvrij is. Een grote stap voorwaarts. De nieuwe regels hebben een landelijke impact en overstijgen de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Aanbouwen of bijbouwen

De versoepelde regelgeving maakt mantelzorg een stuk makkelijker. Voorheen werden mantelzorgers geconfronteerd met ingewikkelde regels en ging er vaak veel tijd verloren met het krijgen van toestemming voor plaatsing van een mantelzorgwoning. Kostbare tijd, die men dikwijls liever had gestoken in de zorgtaak! Binnen het nieuwe Besluit Omgevingsrecht is het mogelijk een bestaande woning uit te breiden met een aanbouw die dienst doet als mantelzorgwoning. Het op de eigen grond plaatsen van een vrijstaande mantelzorgwoning behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast biedt de  nieuwe regelgeving ook mogelijkheden om bijvoorbeeld vrijstaande schuren om te bouwen tot mantelzorgwoningen.

Wonen zolang de zorg duurt

Voorwaarde voor alle mantelzorgwoningen is dat de gebouwen niet hoger mogen zijn dan 3 meter en dat uitsluitend de begane grond bewoond wordt. Woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer moeten zich dan ook op de begane grond bevinden. Over de grootte van mantelzorgwoningen is op zichzelf niet zoveel te zeggen; het maximum hangt samen met de grootte van het perceel en ook van de vraag of er nog meer bebouwing op het perceel aanwezig is. Wel moet er tussen mantelzorgwoningen en de openbare ruimte minimaal 1 meter afstand zijn.
Als de mantelzorg stopt, moeten mantelzorgwoningen als het ware ‘ontmanteld’ worden. De woningen mogen op zichzelf wel blijven bestaan, maar moeten weer zo worden aangepast dat er niet meer in gewoond kan worden. Praktisch gezien betekent dit dat toilet, badkamer en keuken verwijderd moeten worden. Van de ruimte kan dan bijvoorbeeld een kantoor-, opslag- of hobbyruimte gemaakt worden.

Meer dan ‘normale’ zorg

Zowel de zorgontvanger als de mantelzorger kan in een mantelzorgwoning gaan wonen. Het belangrijkste is dat er sprake is van een mantelzorgrelatie, dat wil zeggen dat er sprake is van meer zorgverlening dan in een normale situatie met huisgenoten. Daarnaast moet de afstand tussen de twee partijen zodanig zijn dat plaatsing van een mantelzorgwoning nodig is.

Bron afbeelding: Blokunits 

Ook
interessant?

Vraag & antwoord – Hoe lang mag mantelzorgwoning blijven staan?
Vraag & antwoord – Mag ik een mantelzorgwoning of –aanbouw vergunningsvrij bouwen?
Vraag & antwoord – Wie
mag in mantelzorgwoning wonen?

Vraag & antwoord – Wat
is een mantelzorgwoning en is het wat voor ons?


Ook interessant