Nieuws

Prijs je gelukkig als je nét in die gemeente woont…

20 juli 2015, Supportbeurs

Veel mensen kunnen sinds begin dit jaar niet of nog maar beperkt aanspraak maken op huishoudelijke hulp. Voor hun is de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in het leven geroepen. Daarmee kunnen zij tegen korting hulp blijven inhuren en, zeer belangrijk, blijft werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen behouden. De regeling heeft voor een aantal gemeenten geleid tot een (iets) kleiner aantal bezwaarschriften.

Uiteenlopende uurtarieven

De gemeenten die de HHT-regeling aanbieden, blijken de voorwaarden geheel verschillend toe te passen. Zo lopen de uurtarieven voor huishoudelijke hulp per gemeente sterk uiteen en verschilt het per gemeente welke inwoners voor de regeling in aanmerking. Er zijn gemeenten waar alleen personen met een WMO-indicatie aanspraak kunnen maken op de HHT, in andere gemeenten mogen ook minima met een speciaal kortingspasje een beroep doen op de regeling. In weer andere gemeenten mag iedereen die daar de noodzaak toe voelt de toelage aanvragen.

Huishoudelijke hulp aantrekkelijker via HHT dan Wmo

Voor hulpbehoevende inwoners is het in sommige gemeenten zelfs voordeliger om van de HHT-regeling gebruik te maken dan om via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) huishoudelijke hulp te krijgen. De eigen bijdrage die voor de Wmo geldt is namelijk hoger dan het uurtarief voor huishoudelijke dat overblijft na aftrek van de HHT.

Bezuiniging verzacht door HHT

De bezuiniging op de poetshulp is door de HHT in een groot aantal gemeenten aanzienlijk verzacht , ongeacht de verschillen in de toepassing van de regeling. Dat concludeert Binnenlands Bestuur na eigen onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en het aantal bezwaarschriften dat is ingediend.

Verschillende uurtarieven

De verschillen in uurtarief dat een hulpbehoevende moet betalen, is groot. Zo betaalt men in Marum € 11 per uur, met een maximum van twee uur per week en kunnen inwoners van Wijk bij Duurstede huishoudelijke hulp inkopen voor slechts € 5,50 per uur. De tarieven in andere gemeenten variëren tussen deze twee bedragen. Bij de gemeente Marum is tot op heden nog geen enkel bezwaarschrift binnengekomen en in Wijk bij Duurstede maar zes. In een derde gemeente, Hoogeveen, wordt inwoners de mogelijkheid geboden om voor € 7 per uur poetshulp in te huren. Hoogeveen heeft tot nu toe 25 bezwaarschriften ontvangen op ruim 900 beschikkingen.

Abonnement poetshulp met U-pas

In De Bilt en Utrecht wordt de HHT-regeling ook aangeboden, maar is een maximum gesteld aan het aantal uren hulp die bepaalde groepen inwoners kunnen inkopen. De Bilt hanteert voor mensen die tot voor kort via de gemeente huishoudelijke hulp kregen de zogenaamde U-pas. Mensen die een dergelijke kortingspas hebben, kunnen dit jaar een abonnement kopen waarmee ze 5 uur poetshulp voor € 25 per vier weken krijgen. In De Bilt maken hier tot nu toe zo’n 80 mensen gebruik van.

Prijs je gelukkig als je nét in die gemeente woont waar een gunstig tarief en toetredingsregeling geldt voor huishoudelijke hulp…

Ook interessant