Ratificatie VN-Verdrag: gaat het er dan toch van komen?!

18.01.2016 | Algemeen nieuws | 1795 keer bekeken
Ratificatie VN-Verdrag: gaat het er dan toch van komen?!

Al jaren wachten mensen met een handicap en hun belangenbehartigers in ons land op de ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Aan de inhoud van het VN-Verdrag zelf wordt niet gesleuteld; wel aan de invoeringswet, waarmee Nederland aangeeft hoe ze de bepalingen van het VN-Verdrag in de praktijk tot uitvoering zal brengen.

Uitstel, uitstel, uitstel… geen afstel!

December vorig jaar zou het voorstel voor de ratificatie van het VN-Verdrag dan eindelijk in de Tweede Kamer behandeld worden. Maar het werd wéér uitgesteld. Dit keer omdat meer tijd nodig was om een inhoudelijke reactie klaar te hebben op het voorstel van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Zelf aan een rolstoel gebonden, diende hij (overigens al in oktober) een wetsvoorstel in om toegankelijkheid van gebouwen de wettelijke norm te maken in plaats van een uitzondering. Dit is in Amerika en Groot-Brittannië ook het geval,daar zijn alle gebouwen ook daadwerkelijk toegankelijk voor mensen met een handicap. Van Dijk wordt hierin gesteund door ChristenUnie en GroenLinks. Maar zo’n wetsvoorstel heeft flinke gevolgen voor de praktijk en daar verschillen de politieke partijen nog van mening over.

Toegankelijkheid openbare gebouwen toch geen algemene verplichting?

Als toegankelijkheid de norm is, dan moeten alle openbare gebouwen en ruimten ‘in alle redelijkheid’ toegankelijk zijn of gemaakt worden voor mensen met een handicap of chronische ziekte. En hoewel staatssecretaris van volksgezondheid Van Rijn het ‘een sympathiek idee’ vindt, ziet hij veel bezwaren aan een dergelijke algemene verplichting. Het zou veel inspanning en geld kosten om alle gebouwen aan te passen. Hij ziet dan meer heil in het idee om slechts aanpassingen te maken ‘op basis van daadwerkelijk door mensen ervaren problemen’.

Van Rijn wil met deze geleidelijke en ‘praktische aanpak op lokaal en landelijk niveau’ ook het bedrijfsleven ontlasten. Hij wil ondernemers de kans geven om ‘op basis van hun bedrijfsvoering en clientèle vast te stellen wat zij kunnen doen om de algemene toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren’. Vind je dat een gebouw, instantie of bedrijf niet toegankelijk (genoeg) is, dan kun je naar de rechter stappen, aldus Van Rijn. Dat is ook wel zo, maar toch heb je dan als gehandicapte weer het gevoel dat je moet vechten voor je rechten. Anno 2016 zou je in een ‘modern’ land als Nederland toch mogen verwachten dat er vanzelfsprekend met jouw rechten en belangen rekening gehouden wordt. Kortom: toch wel een flinke afzwakking van het principe van toegankelijkheid als norm en dus ook een fikse relativering van het ideaal van een écht inclusieve samenleving.

Hoe wil Nederland naar een inclusieve samenleving toe?

Donderdag 14 januari stond het VN-Verdrag opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer. Naast het amendement van Van Dijk stonden nog meer amendementen op de bespreeklijst. Zo is er de vraag van Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) om gemeenten een integraal plan te laten maken hoe zij de bepalingen van het VN-Verdrag tot uitvoering zullen brengen in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO. Beide politici willen dat gemeenten mensen met een beperking betrekken bij het opstellen van zo’n integraal sociaal plan. Verder zijn er nog 2 amendementen ingediend omtrent de Kieswet, met betrekking tot de toegankelijkheid van stemlokalen en ondersteuning van mensen met een (verstandelijke / psychische) beperking in het stemhokje.

De inzet is hoog, de debatten zijn pittig. VVD gaf zelfs aan tegen de ratificatie van het VN-Verdrag te stemmen als het amendement over de (wettelijke vastgelegde) algemene toegankelijkheid van gebouwen in de huidige vorm wordt aangenomen. Kortom, het blijven spannende tijden voor al wie ijvert voor een inclusief Nederland.

Het leek er op dat het VN-verdrag dinsdag 19 januari jl. door alle leden van de Tweede Kamer ondertekend zou worden, maar de stemming is wederom uitgesteld. Het is ook nog even afwachten of het amendement van Otwin van Dijk (PvdA) genoeg steun krijgt...

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (7)

Reageren
 • Frank Eijgenraam
  21.01.2016 - 16:47 uur | Frank Eijgenraam

  Vertederend, die van Rijn. Zulke mensen zijn ook gelukkig op hun manier.

 • Jaap Modderman
  21.01.2016 - 16:05 uur | Jaap Modderman

  Het zal Van Rijn niet weer zijn. Wat een eikel is die vent toch. Het verdrag is al jaren geleden ondertekend en nu het (opnieuw) op ratificeren aankomt geeft hij eigenlijk niet thuis. Je merkt gewoon dat de man alleen en vooral aan het bedrijfsleven denkt met zijn VVD-visie en dat hij er niet echt is voor de doelgroep van zijn portefeuille.
  Als het er op aankomt dat mensen moeten procederen voor hun rechten dan komen ze opnieuw voor extra hoge kosten te staan en komen ze niet aan hun wettelijke recht om volledig te participeren.

  Eigenlijk zouden we allemaal, al of niet via onze patientenvereniging of de NPCF als koepel van alle verenigingen en mogelijk ook ouderenbonden gezamenlijk een rechtszaak tegen deze staatssecretaris moeten voeren waarbij we gelijke rechten, analoog aan het VN-verdrag opeisen.

  Natuurlijk hebben we wat wisselgeld. We zouden akkoord kunnen gaan met een invoering van drie jaar, waarbij in drie fasen stappen tot volledige toe- en doorgankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en bedrijven, inclusief winkels kan worden toegewerkt. Als er mogelijk voor de minvermogende bedrijven subsidies komen voor goedkope maar goede aanpassingen dan kan dat afrondend tot een toegankelijke samenleving leiden.

 • Marlies van der Kroft
  21.01.2016 - 15:36 uur | Marlies van der Kroft

  Hoe is het mogelijk dat NL die zichzelf zo op de borst trommelt qua mensenrechten het zo laat afweten. Het bepleiten van de ratificatie en uitvoering in nauwe consultatie met mensen met een beperking is een 'sympathiek' idee volgens van Rijn. Het verdrag is er nu juist voor bedoeld dat de rechtspositie erkend en in de praktijk gebracht wordt en niet dat we door moeten gaan om per 'issue', 'incident', 'persoon' recht te halen bij de Rechtbank. Nederland is actief lid van de EU, die het verdrag al jaren geleden heeft geratificeerd en op allerlei terreinen bezig is met beleid en invoering. Hoe kan het dat de VVD (EU voorstander) zo willekeurig met de rechtspositie om durft te gaan. Wie weet wordt het tijd voor een AVAAZ campagne. Of voor een publieke en juridische actie zoals Urgenda of wie heeft er een beter idee.

 • F. Tasseron
  21.01.2016 - 11:56 uur | F. Tasseron

  Het bedrijfsleven en de overheid heeft al jaren de gelegenheid gekregen om de toe- en uitgankelijkheid van gebouwen te verbeteren conform het VN-verdrag. Helaas het huidige resultaat is te triest om niet te zeggen te treurig. Men wil gewoon niet. Een gehandicapte is schijnbaar geen volwaardig deel van onze samenleving. Hij mag wel bijdragen in de kosten. Steviger maatregelen zijn nu nodig in dit sterk achterlopende land. Denk dan wel aan redelijke uitvoerbare eisen.

 • Corry Geleijns
  21.01.2016 - 11:30 uur | Corry Geleijns

  Als de partij waar ik lid van ben tegen stemt zeg ik mijn lidmaatschap op.

 • Sandra H
  21.01.2016 - 11:01 uur | Sandra H

  "Apartheid" bestaat nog steeds :-( het blijft me verbazen dat hier niet veel meer verontwaardiging over is vanuit de samenleving. Hoe geven we meer bekendheid aan deze kwestie zodat er wel meer mensen de straat op gaan?

 • T Hardeman
  21.01.2016 - 10:48 uur | T Hardeman

  Tot op de dag van vandaag nog steeds vechten voor je rechten om geaccepteerd te worden als gehandicapte

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk