Nieuws

Regelen van zorg kost onnodig veel tijd

16 november 2015, Supportbeurs

Het regelen van de eigen zorg is voor veel mensen een tijdrovende klus. Dat heeft mede te maken met het feit dat bij elke instantie opnieuw moet worden uitlegd hoe de situatie is. De gezamenlijke belangenorganisaties deden onderzoek naar deze ‘regeldruk’ en de conclusies zijn indrukwekkend.

Videobrief

Net zo indrukwekkend als de conclusies, is de videobrief die de belangenorganisaties half november aanboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn  en Sport. De inhoud van deze videobrief – die persoonlijke verhalen bevat – was voor de commissieleden een eye opener. Het feit dat een kleine groep aangeeft zelfs meer dan acht uur per week nodig te hebben om zorg te regelen, is voor de commissieleden onaanvaardbaar.

Verteld door patiënten zelf

PvdA commissielid Lea Bouwmeester verwoordde het als volgt: “Ik dacht dat ik het allemaal wel goed op het netvlies had, maar als je het dan van de patiënt zelf hoort, merk je dat je lang niet alles weet.”
Een derde van de ondervraagde mensen is meer dan twee uur kwijt aan het organiseren van de zorg. De Patiëntenfederatie NPCF heeft bovendien geconstateerd dat met name het organiseren van jeugdzorg, begeleid wonen en een verzoek doen om hulpmiddelen te verkrijgen, erg lastig kunnen zijn.

Hulp van derden

Naast de primaire zorg, is het voor mensen met een beperking of chronische aandoening ook moeilijk om andere zaken voor elkaar te krijgen. Te denken valt daarbij aan huisvesting, werk, inkomen en verzekeringen. Een groot deel van de ondervraagden geeft te kennen dat ze deze dingen alleen hebben kunnen regelen door de hulp van derden in te roepen.

Van het kastje naar de muur

Veel mensen hebben het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Men moet soms meerdere keren hetzelfde formulier indienen of meer dan tien telefoontjes plegen om überhaupt door te dringen tot de hulp die men nodig heeft. De directeur van de NPCF, Dianda Veldman, wist dat het zorgelijk gesteld was met het aanvragen van zorg, maar geeft aan dat het vaak nog erger is dan gedacht. Zij is ervan overtuigd dat het anders en beter kan. “Mensen zouden niet telkens weer opnieuw hun verhaal moeten hoeven doen om zorg te krijgen. Dat kan eenvoudiger. Daar moet echt goed naar worden gekeken,” aldus mevrouw Veldman.

Bron: Patiëntenfederatie NPCF.

Ook interessant:
Column door Kees de Jager: Gehandicapten hebben toch niets te doen, tijd zat.

Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan het regelen van uw zorg? Laat het ons weten en plaats uw reactie via onderstaande button.

Ook interessant