Nieuws

Regels voor huishoudelijke hulp op een rij

21 maart 2017, Supportbeurs

De hoogste rechter van de centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft vorig jaar een belangrijke uitspraak gedaan: huishoudelijke hulp valt ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 2015.  

De uitspraak heeft direct gevolgen voor het beleid dat gemeenten moeten maken voor huishoudelijke hulp. Maar zoals op veel beleidsterreinen geldt: gemeenten kunnen verschillende keuzes maken.

Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? En welke keuzes kunnen zij maken?
In de nieuwe brochure ’Een schoon huis’ van Ieder(in) wordt het uitgelegd. De brochure is gemaakt voor zowel gemeenten en lokale belangenbehartigers als voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers die voor hulp bij de gemeente aankloppen.

‘Mag niet-, mag-, en moet-regels’

De rechter heeft niet alleen duidelijk gemaakt wat een gemeente wel en niet mag doen, maar ook duidelijk gemaakt wat een gemeente beslist moet regelen. In hoofdstuk één staan deze ‘mag niet-, mag-, en moet-regels’ opgesomd. Dit eerste hoofdstuk is vooral interessant voor gemeenten en lokale belangenbehartigers.

Klop jij aan bij je gemeente?

Wat kun je tegenkomen als je zelf voor huishoudelijke hulp aanklopt bij je gemeente? Hier gaat het hoofdstuk ‘Als u aanklopt bij de gemeente’ over. Alles wordt voor je op een rijtje gezet: van het eerste contact tot en met bezwaar maken. En natuurlijk ook alles wat daar tussenin zit; algemene voorziening, vormen van maatwerk, de lichte toets, het keukentafelgesprek etc.

Brochure_Een_schoon_huis_def.pdf >

Bron: IederIn (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)

Ook interessant